Käyttäjälähtöinen ympäristö uudistuu tarpeen mukaan

Opettamisen ja oppimisen tavat ovat yhä monimuotoisempia.
Oppilaitosten toimintakulttuurin murroksessa opettamisen ja oppimisen tavat ovat yhä monimuotoisempia. Uudet käytännöt ja menetelmät edellyttävät myös oppimisympäristön uudistamista. Se kannattaa tehdä käyttäjälähtöisellä ja osallistavalla tavalla.  

Koulut ja oppimisympäristöt on perinteisesti tehty kestämään jopa kymmeniä vuosia. Nykyisen muutostahdin vuoksi on kuitenkin vaikea ennustaa koska ja miten opettamisen ja oppimisen tavat muuttuvat ja mitä opetusympäristöltä sen vuoksi vaaditaan.  

Opiskelijoita seisomassa Drobakin Montessorikoulun aulassa
Puffet-istuintyynyjä puisten auditorioportaiden päällä

Turvallisuuden kokemuksen vahvistaminen

Erilaiset tilat erilaisille käyttäjille.
Suunnittelussa on tärkeä tunnistaa tilojen erilaiset käyttäjät ja mahdollistaa heidän luonteva työskentely vaihtelevien tehtävien mukaan. Kouluissa on tarve erikokoisille ryhmätyöalueille sekä toisaalta myös vetäytymisen paikoille yksilötyöhön. Keskittymistä vaativissa hetkissä aistiärsykkeitä voidaan minimoida seinäkkeiden ja verhojen avulla. Monimuotoisuutta huomioitaessa suunnittelijan täytyy kyetä asettumaan mukaan tilaa käyttävien ihmisten päivään ja asemaan. Kerätyn tiedon analysointi ja havainnointi ovat merkittäviä onnistumisen avaimia.

Tutustu koulukalusteiden valikoimaamme!


Inspiroivaa Yrityskylä-yhteistyötä jo vuodesta 2012

Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Kaikki Yrityskylä Alakoulut on kalustettu kokonaisuudessaan Martelan kalusteilla ja pienois-Martelassa työympäristökonsultti, sisustussuunnittelija sekä toimitusjohtaja pääsevät opettelemaan työelämän taitoja.

6. luokkalaisten toiveita hyvästä tulevaisuuden työympäristöstä – katso video!

Oppimisympäristö palveluna

Optimoi tilat käytön mukaan.
Oppimisympäristö palveluna -mallimme mahdollistaa oppimisympäristöjen jatkuvan optimoinnin. Osallistavien menetelmien avulla opitaan uusista käyttötavoista ja pystytään miettimään monipuolisemmin ja syvällisemmin, kuinka tilojen toiminnallisuutta voidaan parantaa. Tarpeettomaksi tai vähälle käytölle jääneitä kalusteratkaisuja voidaan poistaa tai muuttaa, kun taas hyväksi havaittuja asioita voidaan vahvistaa.

Oppimisympäristö palveluna on vastuullinen malli sekä ihmisten hyvinvoinnin, talouden että kiertotalouden näkökulmasta.

Oppimisympäristö palveluna – lue lisää!