Interiørdesign Reetta Lukka, Jonna Rehmonen og Elsa Vuoskoski
Turku, Finland, 2018

Syvälahtis nye og innovative flerbrukshus stod ferdig sommeren 2018 i Hirvensalo i Åbo. Under samme tak finnes en skole med 600 elever, barnehage for 140 barn, bibliotek, rådgivningskontor for barn samt fasiliteter for ungdomsaktiviteter og skolehelsetjeneste.

Målet til Åbo by var å bygge en multifunksjonell og sikker bygning som skulle tjene alle brukere på best mulig måte, og i tillegg tilby et moderne, sunt og inspirerende læringsmiljø.

Fremtidens lærings- og oppvekstmiljø

Syvälahti flerbrukshus ble bygget som et allianseprosjekt, hvor Visible (NCC Finland og Caverion Finland), Verstas Arkkitehdit (arkitektkontor) og Åbo by var parter. Martela stod for interiørdesign og møblering.

”En gruppe profesjonelle fra forskjellige bransjer delte et klart felles mål under hele prosjektperioden og oppnådde på den måten utmerkede resultater. Vi bygde et hus hvor det er enklere å gjennomføre den nye undervisningsplanen. Møbelløsningene var av avgjørende betydning for et vellykket resultat. Og viktigst av alt; alle involverte har vært svært fornøyde”, forteller rektor Jarmo Salo ved Syvälahti skole.

Flere av løsningene i Syvälahti flerbrukshus bidrar til gjennomføring av den nye undervisningsplanen: læringsmiljøet inspirerer elevene til å komme med egne ideer, til å eksperimentere og det gir fellesskapsfølelse. Bygningen utgjør et miljø som egner seg til felles bruk samt bruk på omgang og er også tilpasset alle aldre. Fasilitetene kan enkelt modifiseres og utnyttes til allsidig læring. De modulære læringsarealene egner seg for fellesundervisning, hvor minst to lærere i fellesskap planlegger, veileder og evaluerer opplæringen sammen. På den måten kan man enklere oppfylle elevenes individuelle behov.

”Fellesarealet for de ansatte er et sted for interaksjon, men også et sted for avkobling. Det har vært flott å være vitne til samholdet blant alle byggets ansatte i kafeteriaen vår”, forteller Salo.

Brukeren går foran alt

I tillegg til de nye romløsningene, hadde møblene en avgjørende rolle i oppnåelsen av målene som var satt for helheten.

Med møbelløsningene ønsket man å bidra til et enhetlig og koselig helhetsinntrykk. I tillegg måtte møblene støtte aktivitetene, være ergonomiske, lett modifiserbare, slitesterke og økologiske.

Rommene i bygningen, som biblioteket og ungdomsfasilitetene, er i aktiv bruk også om kveldene og i helgene. Allerede i planleggingsfasen ble det lagt vekt på at flerbrukshuset må være enkelt å holde rent. For å forenkle hverdagen for brukerne ble det også installert et reservasjonssystem i flerbrukshuset som på sin side bidrar til allsidig bruk av bygningen.

“Det er planleggerens ansvar å sikre at det føles godt å være i det ferdige rommet. Under planleggingen av møbleringen konsentrerte vi oss om de svært forskjellige brukerne av rommet, dette for at den ferdige helheten på alle måter skulle betjene dem på beste vis. Hovedmålet var klart under hele planleggingen og det synes nå i praksis”, beskriver interiørdesigner Reetta Lukka ved Martela.

Nyeste referanser