Helsingfors, 2022

Staria hjelper vekstforetak med å utvikle seg til superstjerner på internasjonalt nivå ved å tilby internasjonale økonomitjenester til over 40 land. Dette lykkes vi med ved hjelp av vår unike one-stop-leveringsmodell og en solid teknologibase. Staria, som utfordrer den tradisjonelle økonomiforvaltningsrollen, ville oppdatere hovedkontoret sitt for å gjenspeile virksomheten og verdigrunnlaget på en bedre måte samt støtte opp under nye arbeidsmetoder. Rakka Works var samarbeidspartner ved fornyelsen av kontoret i Helsinki når det gjaldt design av lokaler og innredning samt forhandlinger om leieavtaler.

Staria kafé
Loungeområde på Staria-kontoret

Starias kultur og nye arbeidsmetoder la grunnlaget for planleggingen

Kontorkonseptet ble utviklet i tett samarbeid med Sanni Koskela, Chief People & Culture Officer hos Staria, og flere Staria-ansatte. Kjernen i konseptet var å skape en ny type medarbeider- og kundeopplevelse i lokalene. Formålet var å få det fysiske rommet til å gjenspeile organisasjonens kultur og identitet. Utgangspunktet for plasseringen av lokalene var å dele inn områdene i ulike arbeidssoner. Kontoret er delt opp i aktive og stille områder, der det tas hensyn til ulike arbeidsmåter og behov. Møteplassen ble plassert på det beste utsiktspunktet, i skjæringspunktet av den L-formede basen.

«Vi forsøkte å skape et område for Staria som gjør kulturen levende. Området gjenspeiler Starias ambisjon om å fjerne tradisjonelle tanker om økonomiforvaltning, og oversiktligheten og mangfoldet støtter organisasjonen i sterk vekst. I vekstfasen fungerer miljøet som en kulturell forsterker som får kulturen til å runge gjennom organisasjonen. «Lokalene sprer kultur mellom mennesker», forteller Tero Helenius, som er arbeidsmiljøstrategiker hos Rakka Works.

Folk på Staria-kontoret
Folk på Staria-kontoret

Vekstforetak setter pris på fleksibilitet

Staria er et vekstforetak, og et viktig punkt ved anskaffelsen av møbler var fleksibilitet når antallet ansatte endret seg. Martelas fleksible modell, Arbeidsplassen som en tjeneste (WaaS), ble valgt som den beste løsningen. I stedet for en éngangsinvestering, betaler Staria månedsleie for møblene. Leien oppdateres i tråd med møbelbehovet. Avtalen omfatter også jevnlig vedlikehold av møblene og en oppfølgingsundersøkelse blant personalet. Modellen bygger på sirkulær økonomi, noe som innebærer at Martela tar imot møblene som ikke lenger er nødvendige, og renoverer dem før neste brukstilfelle.

Arbeidsmiljøet bidrar til bedre trivsel for Staria-ansatte

Kontorets visuelle uttrykk er en kombinasjon av attraktiv dristighet, eleganse og førsteklasses materialer, med respekt for den verdifulle eiendommens historie og beliggenhet i gaten Mikonkatu i Helsinki. Lyset strømmer inn gjennom de store vinduene på kontoret, og møblene og de slanke skjermene deler området inn i ulike arbeidssoner. Ifølge en oppfølgingsundersøkelse som ble gjennomført i september 2023, ett år etter at de nye lokalene ble tatt i bruk, fungerer lokalene godt til arbeidsoppgavene. Over 84 prosent av deltagerne i undersøkelsen opplevde at arbeidsmiljøet fremmer trivsel i arbeidet. Undersøkelsen avdekket ønsker om videreutvikling av områdene som er satt av til lange møter og arbeid som krever langvarig konsentrasjon. De Staria-ansatte setter størst pris på komforten, verktøyene og den sosiale samhandlingen kontorlokalene gir.

«Det var store forventninger før fornyelsen av basen vår i Helsinki, og alle ble overgått. Dette har vært ett av våre mest vellykkede prosjekter på en stund, ettersom endringen har løftet utnyttelsesgraden i lokalene til et helt nytt nivå og ført både de Staria-ansatte og nettverkene våre nærmere hverandre. I tilbakemeldingen legger de ansatte vekt på områdets volum, harmoni, skjønnhet og unike detaljer. Lokalene har allsidige løsninger og en helhetlig funksjonalitet som dekker veldig mange ulike møtebehov, noe mange har satt stor pris på. «Wow»-kommentarene har også haglet når nye mennesker har kommet inn på kontoret vårt for første gang», oppsummerer Koskela.


Bilder: Akifoto & Rakka Works

Nyeste referanser