Oslo, 2017

Oslo Metropolitan University, Pilestredet 52
OsloMet er et norsk statlig universitet med studiesteder i Oslo, Sandvika og Kjeller med 2 100 ansatte og over 20 000 studenter. OsloMet, tidligere kjent som Høgskolen i Oslo og Akershus, fikk universitetsstatus primo 2018.
Studiestedet til OsloMet i Pilestredet ligger sentralt i Oslo. En rekke av teglsteinbygningene inkludert Pilestredet 52 ligger i det tradisjonsrike Frydenlund- området ved Bislett.

Ønske om en fremtidsrettet læringsarena

Høsten 2017 fikk Pilestredet 52 en generaloppussing. Tidligere besto bygget av auditorier, klasserom og kontorlokaler.

I forbindelsen med ombygningen var det et ønsker om flere åpne lokaler som kunne benyttes som lesearenaer, det ble etablert åpninger i fasade slik at arealet i 1. etasje fikk adkomst rett ut på den store plassen i Pilestredet.

Resultatet av ombyggingen

I dag består bygget av lesesaler, undervisningsrom, aula, kantine og møterom. Resultatet av endringene av bygget er en mer effektiv arealutnyttelse og en fremtidsrettet læringsarena for studentene.

Utvalget av møbler var et viktig element i Pilestredet 52, dette for å gjøre det mer attraktivt for studentene å oppholde seg i bygget. Det er valgt møbler som er tidsriktige med et lekent uttrykk og som gjenspeiler OsloMet sitt ønske om å være et fremtidsrettet universitet.

OsloMet benyttet Zinc arkitekter. Martela leverte møbleringen i henhold til rammeavtale med OsloMet.