Interiørdesign Nyyti Ahola og Maarit Vuori
Joensuu, Finland, 2020

Målet med det nye sykehusbygget var å skape et moderne sykehusmiljø som styrker pasientenes velvære og positive omsorgsopplevelse, og som også bidrar til at medarbeiderne arbeider effektivt og trives. Som anskaffelsesmodell ble det valgt en omvendt anbudskonkurranse, hvor brukerorientert planlegging hadde en sentral rolle. Med god og helhetlig planlegging ble lokalene trivelige og mer allsidig møblert enn i et tradisjonelt sykehus.

”Spesialbehovene og kravene knyttet til et sykehusmiljø skapte også utfordringer for planleggingsarbeidet og gjorde planleggingsprosessen interessant og mangfoldig”, forteller Martelas interiørdesigner Nyyti Ahola.

Close-up of a Sola beam chair in a hospital corridor
Hospital room

Ved å forbedre akustikken ble lokalene trivelige

God akustikk forbedrer betydelig trivselen i pleiemiljøet og brukernes velvære, og ett av målene med prosjektet var å sikre dette. Heltrukne møbler fungerer også som en akustisk overflate og bidrar til et bedre lydmiljø.  I vestibylen i akuttmottaket finnes en telefonboks hvor klientene i fred kan ringe samtaler. Som sittemøbel i vestibylen og andre venterom finnes stolbenken Sola med egne seter som gir avstand til andre.

Heltrukne skjermer og stoler utgjør egne akustiske elementer. ​Skjermer og skillevegger bidrar til å skape egne, fredelige kroker som beskytter mot støy fra andre rom. ​Også grønne planter og akustiske plater som demper lyden gir et eget preg.

Tilpasningsevne og funksjonalitet

Alle rom ble planlagt med fokus på brukerne og med prioritering av funksjonaliteten​, og møblene ble spesielt valgt med tanke på å passe inn i sykehusmiljøet. Det ble satset spesielt på funksjonaliteten og tilpasningsevnen i undervisnings- og møterommene. Dette er det tatt hensyn til f.eks. med sammenleggbare bord med hjul. På den måten kan bordsammensetningen endres etter behov. I kontorlokalene ble det også spesielt lagt vekt på ergonomi. Arbeidsstasjonene har elektrisk høydejustering og ved siden av vanlige arbeidsstoler er det også mulig å bruke sadelstoler.

“Ved hjelp av omvendt anbudskonkurranse var målet å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og enhetlig møblering i alle rom i J-bygget. Kartleggingsfasen av behovene ble gjennomført ved å involvere medarbeiderne. De ansvarlige og koordinatorene for brukerenhetene var med under hele prosessen og også i slutten av prosessen for å vurdere gjennomføringen. For enkeltmøblenes del ble det spesielt lagt vekt på kravene til renhold og sikkerhet”, sier ekspert på romdesign ved Norra Karelen sentralsykehus, Marko Turunen.