Interiørdesign Hong Ngo-Aandal
Oslo, 2018

Holte Consulting er et norsk konsulentselskap med 40 års tradisjon i å levere ledende kunnskap og støtte innen styring og gjennomføring av prosjekter. Sammen med sine kunder bruker de den systematikk, innsikt og operative erfaring som må til for å oppfylle sin visjon om kun å levere vellykkede prosjekter.

Holte Academy ble stiftet i begynnelsen av 2016. Holte Academy er en ledende kompetansepartner og tilbyder av prosjektopplæring, og flere av landets største bedrifter har valgt dem som leverandør for sine opplæringsprogrammer. Holte Academy brenner for å hjelpe ansatte og organisasjoner til å jobbe smartere.

Klare prosjektmål

Holte har en filosofi som fokuserer på å skape et godt arbeidsmiljø og en bedriftskultur med mennesket i fokus. I oktober 2018 flyttet datterselskapene Holte Consulting og Holte Academy inn i nye lokaler med totalt 65 ansatte.

Det nye kontoret skulle gi en wow-effekt, være inspirerende, lekent og samtidig funksjonelt. Det var også viktig for begge selskapene å bevare sin identitet. Målet med endringen var å skape interaksjon og synergier mellom avdelinger og mennesker, samt tilrettelegge områder for arbeid som krever stillhet og konsentrasjon.

Prosjektets mål ble nøye spesifisert

”Holte Consulting og Holte Academy hadde behov for nye lokaler som støtter vår virksomhet og som enkelt kan tilpasses fremtidige behov. Før vi kom i kontakt med Martela hadde vi gjort et grundig forarbeid for å spesifisere våre behov. Vi valgte Martela som vår samarbeidspartner for å kunne optimalisere de nye lokalene”, sier Anne Tvedt, administrasjonsleder i Holte Consulting.

Martela hadde det overordnede prosjektansvaret og brukte deler av Lifecycle-modellen for planleggingen og utformingen av lokalene samt implementeringen av endringen. Dette betydde at prosjektgruppen hadde mulighet til å påvirke planleggingen helt fra starten av. Bærekraftige løsninger ble utviklet og det ble laget soner for ulike behov: konsentrasjon, samarbeid, kommunikasjon og rekreasjon. På den måten ble det sikret at lokalene tilfredsstiller de ansattes varierte behov i løpet av en arbeidsdag.

”Det var spesielt viktig for oss at lokalene gjenspeiler hvem vi er. I planleggingsprosessen ble det gjennomført flere workshops for å engasjere våre nøkkelpersoner og vi opplevde teamet fra Martela som både svært kreativt og løsningsorientert”, sier Tvedt.

Økt jobbtilfredshet med nye kontorlokaler

Martelas interiørarkitekt Hong Ngo-Aandal og en engasjert prosjektgruppe klarte å forvandle de tomme lokalene til en arbeidsplass der de ansatte nå gleder seg til å dra på jobb hver dag. Temaene benyttet til inspirasjon ved utformingen av de nye lokalene var: nordisk design, urbanitet, bærekraftig utvikling og lekenhet.

”Våre nye lokaler er av samme størrelse som de gamle, men de oppleves større og lysere og plassen er utnyttet mer effektivt. Vi er svært fornøyde med våre nye lokaler, noe som også vises i resultatene av vår undersøkelse av jobbtilfredshet. I siste medarbeiderundersøkelse oppnår våre lokaler en gjennomsnittsscore på 5,5 (skala 1-6). Vi kan på det varmeste anbefale Martela som partner for utvikling av arbeidsplassen”, sier Tvedt.