Interiørdesign Anne-Mari Juutilainen og Elsa Vuoskoski
Kuopio, Finland, 2019

Målet er et aktivitetssenter for hele boligstrøket

Hiltulanlahti er et småhusområde i rask vekst og utvikling i Kuopio, Finland, og her stod en ny skolebygning ferdig sommeren 2019 som et livsløpsprosjekt. I planleggingsfasen for skolen ble det tatt hensyn til veksten i området og det vil være mulig å utvide skolen senere. For øyeblikket finnes det en barneskole med plass til 300 elever samt barnehage og førskole for 200 barn, alt er under samme tak. Det er til sammen cirka 50 ansatte ved skolen.

Utgangspunktet var effektiv utnyttelse av lokalene og endringsfleksibilitet ved å ta hensyn til alle brukergruppenes behov. Den nye skolebygningen vil bli aktivitetssenteret i boligstrøket.

Målet var å skape og utvikle et lærings- og aktivitetsmiljø som effektivt støtter den nye undervisningsplanen, å muliggjøre samarbeids- og fenomenbasert læring, implementere allsidige pedagogiske løsninger samt fremme trivsel.

Planlegging sammen med de ansatte

Ett av de viktigste elementene i en brukerorientert planlegging, er å involvere de ulike brukergruppene allerede i en tidlig fase av prosjektet. På den måten har brukerne en reell mulighet til å påvirke avgjørelsene som tas i de forskjellige fasene av planleggingsprosessen. Alle de ansatte deltok på spesifikasjonsworkshopen Martela arrangerte og innholdet fra denne dannet underlaget til materialet i den omvendte anbudskonkurransen.

Under planleggingen av interiøret er det nøye tatt hensyn til forskjellige arbeidsaktiviteter som varierer fra arbeid under veiledning og diskusjonsarbeid til selvstendig arbeid samt arbeid som krever konsentrasjon. Hver eneste elev har sin egen personlige læringsstil og møblene muliggjør sikkert arbeid for alle og bidrar til å skape en positiv læringsopplevelse.

Et trivelig miljø støtter læringsprosessene og forbedrer læringsresultatene, fremmer individets helhetlige utvikling og motiverer hele personalet til positiv endring. ”Fellesskapsfølelse, samarbeid både mellom voksne og barn, er en viktig del av vår skoles virksomhetskultur”, forteller skolens rektor Harri Korteniemi.

Martela's Pinta Triangle tables and Grip NxT chairs in Hiltulanlahti School
Hiltulanlahti School in Kuopio, Finland

Endringsfleksible lokaler med møbler

Innredningsløsningene støtter arbeid på flere steder, gruppearbeid og et virtuelt læringsmiljø. Innredningen fremmer læringen og tilbyr ved behov også ro til konsentrasjon. ”Innredningen må støtte aktivitetene og inspirere brukerne til å eksperimentere og fornye sine aktiviteter”, beskriver Martelas interiørdesigner Anne-Mari Juutilainen.

Møbleringen av rommene kan kombineres og endres. Bærekraftig utvikling var også ett av de temaer som styrte planleggingen – møblene er slitesterke, kan enkelt vedlikeholdes og justeres for brukere av forskjellig størrelse og alder.

”Fra skolens side har brukervennlighet, trivsel og fargekombinasjoner vært vesentlig i planleggingen av innredningen. Møblenes farger er beroligende og behagelige, de gir bedre konsentrasjon og motiverer til inspirerende læring. De ansattes rom er spesielt trivelig og behagelig. Der er det fint å slappe av under pausene i løpet av arbeidsdagen, men rommet egner seg også godt for møter. Alt i alt har skolearbeidet kommet godt i gang. Vi har en flott skole”, oppsummerer Korteniemi.

Nyeste referanser