Oslo, 2015
Havnelageret ligger på Langkaia 1 i Oslo og eies av Entra AS. Bygget ble oppført i 1916, og er tegnet av arkitekt Bredo Henrik Berntsen. Havnelageret er et av Oslos mest markante bygg, et tydelig landemerke og bindeledd mellom Bjørvika i øst og Kvadraturen i vest.

Single Point of Contact

Som en del av avtalen mellom Entra og Martela,  ble Martela valgt som Single Point of Contact da Entra ønsket å oppgradere kantinen i Havnelageret.

Martelas prosjektteam bestående av interiørarkitekt og prosjektleder, var hovedansvarlige for utformingen av den nye møbleringsplanen. Her ble det satt i verk oppgradering av lysanlegg og gulv samt et nytt fargevalg på interiøret. Alle møbelleveranser fra Martela, innkjøp og logistikk av møbler fra partnere ble koordinert og levert av Martela.

Interior of Havnelageret's canteen in Oslo
Martela's Sola chairs and Alku tables in Havnelageret's canteen in Oslo

Fra kalde flater til utstrakt bruk av treverk og lyse farger

Den opprinnelige kantinen i Langkaia 1, bar preg av dårlig akustikk, dunkel belysning og langbord i endeløse rekker. Minimalt med dekor og pregløst inventar gjorde lokalet kaldt og lite innbydende. Entra ønsket at den nye kantinen skulle være både bruksvennlig og fleksibel for sine ca 1500 leietakere. Det ble lagt vekt på å skape ulike soner som leietakerne skal kunne benytte, som loungesoner, soner med barbord, sofagrupper og møterom, og en mulighet for å kunne ha større arrangementer.

Med tanke på Havnelagerets historie ble det tatt inn fargeelementer fra sjøen i kombinasjon med ustrakt bruk av treverk og lyse farger. I motsetning til tidligere, da kantinen bar preg av betong med harde kalde flater, fremstår den i dag som frisk og naturlig. Ny belysning, nytt og variert møbelsortiment og utstrakt bruk av lydabsorberende materialer inviterer til et behagelig sted å være. De sosiale sonene er delt inn på en måte som er tilpasset flere typer leietagere, og det tilbys flere ulike møtesoner og lounger til det uformelle møtet.  Tråløst nett og nødvendig AV utstyr er også integrert.

Martela's Kilta chairs and Frankie conference table at Havnelageret in Oslo
Martela's Chat tables and Drop stools at Havnelageret's canteen in Oslo

Nyeste referanser