Interiørdesign Irene Koukku
Helsinki, Finland, 2016

En endring på arbeidsplassen som styrker bedriftskulturen, interaksjonen og tilpasningsevnen

Finlands Røde Kors' blodgivertjeneste i Stenhagen i Helsingfors ønsket å forbedre samarbeidet og interaksjonen mellom teamene og dermed påvirke bedriftskulturen positivt. De ønsket å effektivisere utnyttelsen for å gjøre plass til en ny leietaker og å forbedre tilpasningsevnen for fremtidige endringer.

Martela's The Wall locker cabinet, Sola chairs and Frankie table at the Finnish Red Cross Blood Service's premises in Helsinki
Martela's PodSofa and Spot table at the Finnish Red Cross Blood Service's premises in Helsinki

Trivsel og økt interaksjon

De ansatte hos Røde Kors hadde tidligere egen arbeidsstasjon og borddatamaskin. Fordi Røde Kors ønsket å legge spesiell vekt på arbeidsergonomi, velvære og arbeidstilfredshet, fikk alle ansatte elektrisk høydejusterbare arbeidsbord og bærbare datamaskiner. Dette forbedret arbeidsergonomien og ga de ansatte mulighet til å arbeide hvor de selv ønsket. Det ble også lagt vekt på individuelle behov. Alle fikk tilgang til små møterom og spesielle arbeidsstasjonener beregnet på uforstyrret individuelt arbeid i umiddelbar nærhet av de vanlige arbeidsstasjonene.

I tillegg til de eksisterende små møterommene ble aulaene i hver etasje utvidet med plass som oppfordrer til interaksjon. I nærheten av de individuelle skapene ble det laget møteplasser beregnet på små grupper. Disse er ikke atskilt fra omgivelsene og er lett tilgjengelige for alle. Det gjør det enkelt å møte kollegaer uformelt, men det er også enkelt å trekke inn i de nærliggende møterommene, dersom det er ønskelig. Kafeen og restauranten samt loftet ovenfor disse, som er felles for alle, ble også modernisert for å gjøre dem mer funksjonelle og egnet for en lang rekke bruksområder.

Utviklingen av arbeidsplassen er en kontinuerlig prosess

Endringene ved blodgivertjenesten pågår fortsatt. De store møterommene skal moderniseres.

”Vi oppnådde bedre plassutnyttelse samtidig som ergonomien og interaksjonen ble forbedret. Lokalene føles åpne og luftige og inviterer til samarbeid. Møblene kan tilpasses den enkeltes behov og man kan velge hvor man ønsker å arbeide avhengig av hvilken type arbeid som utføres. Når en ny ansatt begynner hos oss, er det ikke nødvendig å kaste bort tid med å finne en arbeidsstasjon, men vedkommende kan begynne å arbeide umiddelbart på lik linje med sine kollegaer”, forteller Willy Toiviainen, kommunikasjons- og personalsjef ved Finlands Røde Kors.