Interiørdesign Hong Ngo-Aandal
Drøbak, 2018

Drøbak Montessori  ungdomsskole (DMU) har gjennom sterkt miljøengasjement, og i samarbeid med blant andre Skanska og Snøhetta, bygget verdens første Powerhouse til undervisning. Bygget produserer altså mer energi enn det forbruker. Skolen gir rom til 60 elever og ca 15 lærere på 960 m².

Gjennom møter og workshops med både ledelse, ansatte og elever ved skolen, jobbet vi frem multifunksjonelle og ergonomiske planløsninger som også skulle kle den særegne arkitekturen som Snøhetta hadde utarbeidet. Bygget preges av spennende vinkler, naturlig betong gulv, dagslys fra store vinduer og mye treverk som ivaretar god akustikk.

Martela's Diagonal Play benches at Drøbak Montessori School in Norway
Wooden lockers at Drøbak Montessori School in Norway

Innflytting skjedde i uke 9/2018, og prosessen med interiørløsning og valg av møbler pågikk høsten 2017. For å understøtte Montessori pedagogikken skolen er bygget på, samt ivareta de miljømessige målsetningene, valgte DMU Martela som partner for interiørplanlegging og møblering. Fleksibilitet og mulighet for ulike aktiviteter i de åpne arealene var et viktig punkt for kunde. I Martela Lifecycle finner vi mange fellesnevnere med Montessoris pedagogikk, for hvordan man skaper et godt læringsmiljø med fokus på fleksibilitet og høy grad av brukerinvolvering.

Med fokus på muligheten til å bruke rommene til ulike aktiviteter, falt valget på rombeformede bordet med to ben på hjul og to faste ben, som gjør det enkelt å flytte om fra gruppeoppsett til individuelt arbeid.

 Lette arbeidsstoler med justerbar høyde og fleksibelt sete, og hjul gir god sittestilling til alle elever. Sofaer og myke puffer midt i grupperommene benyttes fritt og gir mulighet for avkobling, og variasjon. Fargevalg ble gjort med tanke på å bringe inn naturen som omgir bygget.

På lærernes arbeidsrom har alle fått sitt eget skrivebord, og en stor samlende sofa gir rom for både kaffepauser og faglige diskusjoner. Et høyt arbeidsbord for korte møter eller sortering av materiell, samt skap for oppbevaring av materiell i daglig bruk ble det også funnet plass til.

Resultatet har blitt meget godt mottatt av både ungdomsskoleelever og pedagoger i Drøbak.

"Skolen valgte Martela da de var den leverandøren som, på det tidspunktet, utpekte seg med mange ulike løsninger og kombinasjoner innen aktivitetsbasert innredning", sier Mervi Flugsrud, Daglig leder av Drøbak Montessori Skole.

"Etterhvert som de ledet oss gjennom en kreativ og løsningsorientert prosess ble de en viktig samarbeidspartner vi fikk stor respekt for, og full tillit til. De utviste stor grad av forståelse for våre behov og vår organisering. Leveranser og oppfølging senere har vært upåklagelig og alltid vennlig og effektiv. Vi vil anbefale Martela på det varmeste!"