Cybercom – med medarbeideren i sentrum

Tengbom har, bland annet ved hjelp av Martela Dynamic, utformet et aktivitetsbasert kontor preget av funksjonalitet, kreativitet og harmoni. Grunntanken er at man alltid skal føle seg som hjemme.

IT-selskapet Cybercom er en av de ledende aktørene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi med ekstra fokus på ”connectivity”. Gjennom sine tjenester hjelper de bedrifter og organisasjoner med å ta vare på alle mulighetene i IT-verdenen. I Cybercom lever man som man prediker. I 2014 flyttet vi inn i nye lokaler sentralt i Stockholm – og her jobber medarbeiderne aktivitetsbasert fullt ut.
Vi har virkelig gått ”all in”, sier Cybercoms Head of HR, Cecilia Westerholm Beer.

Cybercoms flaggskipskontor på Sveavägen i Stockholm setter medarbeiderne i sentrum.

”Vi hadde mange gode grunner til å velge aktivitetsbasert. Først og fremst handler det om bedriftskulturen. Cybercom har en uttalt bærekraftsprofil og et sterkt fokus på medarbeiderne. Vi vil skille oss ut med vår vektlegging på den enkelte og omgi oss med engasjerte medarbeidere. Derfor er det også kjempeviktig at de trives og velger å bli hos oss. Ved å tilby et nytt, kreativt arbeidsmiljø så vi muligheten til enda større engasjement og delaktighet.”

Den aktivitetsbaserte arbeidsmåten matchet også ønsket om lokaler med mer sentral beliggenhet. Løsningen gjorde det mulig med en cityadresse på Sveavägen uten at vi måtte gå opp i leie – og uten å risikere kvaliteten på arbeidsplassen.
”Vårt viktigste krav til det nye kontoret var fleksibilitet. Cybercom er et innovativt selskap som driver i en bransje som hele tiden er i endring. Vi må hele tiden gå gjennom holdninger og arbeidsmetoder. Vi har endret flere ganger bare på det første halvåret.”

For å kunne realisere den aktivitetsbaserte løsningen med et medarbeiderperspektiv, falt valget på Martela Dynamic. Helt kundetilpassede løsninger for oppbevaring og arbeidsplasser som alltid garanterer medarbeiderne tilgjengelighet og en problemfri arbeidshverdag. Ved hjelp av et adgangskort kan man velge oppbevaringen og skrivebordet (elektrisk høyderegulerbart, selvsagt) som passer best for øyeblikket. Tanken er at man alltid skal føle seg som hjemme, uansett hvor på kontoret man jobber.

Vi vil skille oss ut med vår vektlegging på den enkelte og omgi oss med engasjerte medarbeidere.

Tengbom står ansvarlig for innredningskonseptet gjennom Magnus Lindgren, Torbjörn Höeg og Linda Wedebrunn: ”Det har vært stimulerende å få jobbe med en kunde som har så tydelige visjoner. Tanken om at et aktivitetsbasert kontor ikke handler om å sette inn noen koselige sofaer, men at man virkelig må gå ut fra bedriftens arbeidsmåte, er grunnleggende. Sammen har vi skapt et kontor som både er funksjonelt og visuelt spennende.”

Nå vil løsningene bli introdusert også på Cybercoms kontor i Malmö. Martela har også utarbeidet en kundetilpasset katalog som lokalkontorets medarbeidere kan velge fra i forbindelse med oppussinger. ”Vår erfaring fra stockholmskontoret er at den aktivitetsbaserte arbeidsmåten passer oss svært bra”, sier Westerholm Beer. ”Overgangen har selvsagt ikke vært helt problemfri. Noen medarbeidere har vært svært positive, andre har vært svært usikre. Men når vi nå har jobbet på kontoret i et halvt år, ser vi at det virkelig fungerer.”

En suksessfaktor, sier Westerholm Beer, er kompromissløsheten i gjennomføringen. ”Allerede fra starten bestemte vi at det var alt eller ingenting. Vi har ikke gjort noen hierarkiske unntak. Alle – og da mener jeg virkelig alle – har de samme forutsetningene. Vi har riktignok noen prosjektrom som brukes når kundene krever konfidensialitet. For øvrig starter alle arbeidsdagen på samme måte: med å velge oppbevaringen og skrivebordet man føler for.”

Nyeste referanser