Helsingfors, 2019
Skolen er tegnet av Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (AOR) og planlagt for drøyt 800 elever. Skolen er blitt et landemerke i bydelen Busholmen. Ved planleggingen av bygningen har målet vært lang levetid, hvilket betyr at skolen må kunne tilpasses mulige endringer i fremtiden.
Busholmen grunnskole, Helsingfors
Martelas Alku bord i Busholmen grunnskole i Helsingfors

Allsidige lokaler for fenomenbasert læring

Busholmen grunnskole, som representerer en ny type skolearkitektur, er inne i sitt andre skoleår. Den nye skolen ble planlagt for å støtte fenomenbasert læring. I samsvar med den nye undervisningsplanen er lokalene planlagt slik at de er romslige, der de tradisjonelle klasserommene og korridorene er erstattet med åpne flerbruksrom. Et sentralt utgangspunkt i planleggingen, var at man inne i bygningen nesten uhindret skulle kunne få god oversikt over de forskjellige rommene fra mange kanter.

Skolens arkitektur har vist seg å være vellykket - den inneholder passende mengder av både åpne undervisningslokaler og rom der man kan trekke seg tilbake. I planleggingen og møbleringen er det lagt vekt på god akustikk bl.a. ved utstrakt bruk av møbeltrekk, akustiske gardiner og pledd. En ny type løsning har vært å møblere terrassene, hvor elevene kan ta en pause og eksempelvis gjøre gruppearbeid.

En rolig og stilig helhet

Skolen består av forskjellige multifunksjonelle undervisningsrom. Rommene kan deles inn i mindre rom med akustiske gardiner som AOR valgte på grunn av at de er så brukervennlige.

Møblenes betydning i åpne lokaler er stor. Avarrus Arkkitehdit Oy var ansvarlig for interiørdesignet, og de samarbeidet tett med arkitektene om fargevalgene. Valgene av møbler er gjort i samarbeid med lærerne. Man ønsket å gjøre de forskjellige rommene i undervisningslokalene personlige - dvs. møblert på forskjellig måte. Innredningen har fått et lekent preg med formene på møblene.

Som motvekt mot de åpne rommene, er det valgt myke, jordnære farger i møbeltrekkene og materialene, og disse skaper sammen en varm atmosfære. I bygningen er det brukt mye tre som sammen med fargene på innredningen gir en rolig og stilig helhet. Fargevalgene har fått ros av både brukerne og de besøkende.

Martelas Grip Nxt krakk på Busholmen grunnskole i Helsingfors