Interiørdesign Tiina Myller
Jyväskylä, Finland, 2023
Alva-yhtiöt Oy og personalet til datterselskapet, totalt 150 personer, flyttet til nye lokaler i april 2020. Fleksibilitet ble angitt som hovedmål, og spilte en viktig rolle i løpet av koronapandemien. Fordelene med den fleksible modellen vår, Arbeidsplassen som en tjeneste, viste seg raskt. Flyttingen til de nye lokalene skjedde samtidig som pandemien startet, og de kunne derfor ikke tas i bruk fullt ut.
Les mer om den tidligere transformasjonen av Alva-yhtiöts arbeidsmiljø!

Fordelene med den fleksible tjenestemodellen viste seg raskt

Allerede i høsten 2022 stod Alva overfor en ny forandring: I løpet av pandemien ble medarbeiderne vant til å arbeide eksternt, og ville fortsette å jobbe hjemmefra en del av uken. Antall arbeidsstasjoner og plassbehovet ble redusert, så arbeidsmiljøet ble optimalisert. Alva besluttet at de kunne kvitte seg med en fjerdedel av lokalene (ca. 400 m2).

«Forandringen i fjor høst skyldtes et redusert plassbehov på kontoret. Derfor så vi det som en holdbar løsning å leie ut en del av lokalene våre til andre. Forutsetningene for å arbeide på kontoret og fysiske møter endret seg ikke, og det gjorde heller ikke teamenes trivelige og effektive arbeidslokaler. Vi kunne med andre ord redusere kostnadene til lokalene uten å sette arbeidsforholdene på spill», konstaterer Tuomo Kantola, administrerende direktør for Alva.

Alvas lokaler
Administrerende direktør i Alva-yhtiöt

Optimalisering av arbeidsmiljøet som ledelsesverktøy

Et av målene med optimaliseringen av arbeidsmiljøet var å lokke medarbeiderne tilbake til kontoret, og dermed øke bruken av det. Møteplassene ble prioritert– alle har en arbeidsstasjon hjemme, så kontorets trumfkort og et av dets viktigste oppgaver er å støtte og fremme møter og samarbeid mellom kollegaer over grensene.

Et annet mål med fornyelsen var å skape flerfunksjonelle lokaler som kan optimaliseres etter ulike behov, støtte selvledelse, skape trivsel og velvære, samt oppmuntre til samarbeid og nyskaping.

«Som en følge av pandemien byttet vi til eksternt arbeid, så teamet bestemmer i stor grad selv når de skal møtes fysisk i våre lokaler. For å støtte hybridarbeidet fikk lederne våre opplæring for å fortsatt være bevisste på medarbeidernes velvære og produktivitet. I tillegg til teammøter har hver enkelt av lederne våre ansvar for å møte hver enkelt underordnet én gang i måneden», forteller Kantola.

Kvinnen sitter komfortabelt i sofaen
Ad hoc møteplass

Arbeidsplassen som tjeneste – bærekraftig fleksibilitet

Terskelen for å fornye arbeidsmiljøet er lavere. Dette gjelder særlig så kort tid etter renoveringen, da en tjenestemodell allerede er i bruk. Modellen “Arbeidsplassen som en tjeneste” samler alle møbler og relaterte tjenester i den sirkulære økonomien under én og samme månedsavgift, noe som legger til rette for fleksibilitet og en holdbar bedriftsmodell. Dermed behøver du ikke å forplikte deg til møblene i flere år fremover. I stedet kan du oppdatere arbeidsmiljøet etter hvert som behovet for forandring oppstår.

«Arbeidsplassen som en tjeneste gjorde det mulig å fleksibelt skape praktiske og funksjonelle løsninger ved endret plassbehov. Oppussingen i henhold til de nye dimensjonene gikk smidig, og vi kunne optimalisere arbeidsmiljøet for å gjøre det mer funksjonelt», forteller Kantola.

De tre fremste fordelene for Alva-yhtiöt:
Arbeidsmiljøet er alltid oppdatert og optimalt
Overflødige møbler kan gjenbrukes
Totaløkonomi – du betaler bare for behovet (kr/mnd)
Waste Nothing – WaaS, en protest mot bruk og kast-kulturen.
I Martela følger vi i all vår virksomhet Waste Nothing-prinsippet om sirkulær økonomi og etterstreber på den måten å minimere miljøbelastningen. Overflødige møbler i god stand selges bærekraftig videre og en del av møblene repareres og/eller trekkes om før salg. Møbler som har gjort nytten for seg, benyttes i energiproduksjon eller som resirkulert materiale.

Nyeste referanser