Blogg

Er du på jakt etter en ny balansert arbeidshverdag?

I løpet av de siste 18 månedene har overgangen mot en fleksibel, stedsuavhengig arbeidsplass skutt fart. Hvis de kunne velge fritt, svarte 45 % av kontorarbeidere at de ville valgt å jobbe hjemmefra minst 3 dager i uken (Martela Insight, n=3032). Tidligere var det en selvfølge at man skulle jobbe på kontoret dersom man ikke hadde fått beskjed om noe annet. Under pandemien har det vært det motsatte. Hvordan blir balansen mellom arbeidsplassen og hjemmekontoret når den er over? Hvordan optimerer du kontoret for den nye arbeidshverdagen?

En balansert arbeidsuke

I fremtidens arbeidsmiljø dannes det et økosystem der ansatte selv velger hva som passer best for arbeidsdagen deres. Arbeidsgiveren gir de ansatte et rammeverk der de har friheten til å bestemme selv. Det gamle arbeidsmiljøet ser ut til å høre fortiden til, men hvordan finner vi tilbake til en balansert arbeidshverdag etter å ha brukt hjemmekontoret i en såpass stor skala? Her er noen tips om hva du kan gjøre.

  1. Lytt og diskuter: Finn ut hvordan hjemmekontoret har fungert. Hvordan fungerer oppgavene i forhold til tidligere, hvordan har trivselen utviklet seg, hvordan føler de ansatte at hjemmekontoret har egnet seg for arbeidet deres? Den langvarige anbefalingen om å jobbe hjemmefra har avslørt mange av hjemmekontorets fordeler og ulemper. Hjemmekontoret oppfattes som svært nyttig for arbeid som krever konsentrasjon, fjernmøter og telefonsamtaler. En god flyt i individuelle oppgaver gir en større effektivitetsfølelse enn når man jobber på kontoret. Er dette også tilfellet for dere?
  2. Se på helheten: Noen ganger er det lett å falle for de kortsiktige fordelene og glemme de langsiktige konsekvensene. Dette gjelder også hjemmekontor. Når man tilpasser spillereglene for hjemmekontor, må man også regne med de mange usynlige fordelene ved å være på kontoret og møte andre mennesker. Det er lettere å be om hjelp, man kan sosialisere med kolleger, la seg motivere av andres entusiasme, felleskapet styrkes og man har bedre oversikt over organisasjonen som helhet når man kan møte andre på tvers av de forskjellige avdelingene. Hvor ofte vil de ansatte være på kontoret i fremtiden, vil balansen komme av seg selv? Eller det behov for felles anbefalinger, avtaler eller regler på hvor det er lov å jobbe og hvor mye?
  3. Identifiser oppgavene: Ulike oppgaver og roller, samt personlighet og livssituasjon, påvirker effektiviteten til hjemmekontoret. Det er lurt å diskutere hva som er best for de forskjellige arbeidsrollene. Det kan godt hende at personen selv trives godt på hjemmekontor, men ville det vært gunstig å ha personen tilgjengelig på kontoret? Som regel er det de som driver med utviklingsarbeid, samarbeider mye med andre eller utveksler og deler nye ideer som har mest nytte av å være på kontoret. Kan en kundeserviceansatt yte alle sine arbeidsoppgaver hvis de kun er tilgjengelig virtuelt?
  4. Vis forståelse: Engasjement og motivasjon lider dersom den ansatte ikke føler seg hørt. Derfor er det bra å gi den ansatte mye frihet til å selv bestemme hvor og hvordan de utfører sine arbeidsoppgaver. Kommunikasjon bidrar til en god forståelse av situasjonen utover ens eget perspektiv. Støtt smarte valg og bli enige om hva som er den beste løsningen for bedriften eller teamet.

Og hvordan finne en ny balanse på kontoret? Les oppfølgeren til bloggen her!

Vi hjelper gjerne hvis du føler du trenger ideer om hvordan du skaper en balansert arbeidsplass for dine ansatte!
Kristin Breitenau

Kristin Breitenau, Workplace Development Manager, Martela Sverige

Miia Leppänen

Miia Leppänen, Workplace Specialist, Martela Finland

miia.leppanen@martela.com
+358 50 556 2783
Martelas arbeidsmiljøeksperter benytter data samlet inn fra mange arbeidsmiljøer og erfaringer fra beste praksis for å skape optimale arbeidsmiljøer for hver enkelt organisasjon. Ved hjelp fra våre eksperter sikrer du en vellykket endringsprosess som også er forberedt på fremtidige justeringer og kontinuerlig optimalisering.
Møt våre arbeidsmiljøeksperter!