Eerikki Mikkola

KTM Eerikki Mikkola (1981) er ansvarlig for tjenestedesign ved Martela. For Mikkola står kunde- og brukeropplevelse sentralt i designarbeidet og for ham er det spesielt viktig å involvere interessegruppene i et prosjekt i de ulike fasene av tjenestedesignet. Mikkola søker alltid etter nye måter å innovere, eksperimentere og utvikle på – i sammen.

”Den beste arbeidsplassen skapes med fokus på brukeren ved å involvere mennesker."