Endringer i arbeidskulturen og ny teknologi har revolusjonert vårt syn på og vår måte å arbeide på. Men mobilt arbeid har ikke bare gjort at vi utnytter kontorarealet mer effektivt – det har også endret måten vi arbeider på når vi faktisk er på kontoret. Antallet cellekontorer har gått ned til fordel for åpne kontorløsninger, og i dag velger stadig flere å arbeide på en mer aktivitetsbasert måte. Man velger ganske enkelt et rom, en plass eller en funksjon ut fra arbeidsoppgaven man skal gjøre. Det innebærer et redusert behov for faste arbeidsplasser og arbeidsbord til fordel for flere møteplasser utstyrt for ulike typer interaktivitet. Denne typen miljøer blir mer og mer etterspurt av våre kunder

Kundene ønsker å utnytte lokalene mer effektivt og leter derfor etter nye alternativer når de skal utforme kontorene. Derfor har Martela utviklet livssyklusmodell for arbeidsplassen,et konsept som ikke bare hjelper kundene med å bli mer kostnadseffektive og styrker deres varemerke, men som også gir medarbeiderne bedre helse og økt produktivitet.

Fordeler

  • Medarbeiderne får arbeidsro og blir mer produktive
  • Aktiviteten på kontoret øker og arbeidet blir mindre stillesittende
  • Samarbeidet mellom ulike team og funksjoner øker
  • Økt tilfredshet blant medarbeiderne
A person sitting on a sofa

Brukeorienterde design

Det aktivitetsbaserte kontoret tilbyr et fleksibelt arbeidsmiljø, og dets egenskaper kan sees fra forskjellige perspektiver avhengig av forskjellige forhold og krav. Kontoret kan deles inn i fire forskjellige aktivitetsområder:

Collaboration - Samarbeid Dette området er innredet med fleksible bord og er ofte utstyrt med veggtavler og digitale berøringsskjermer. God plass for papir og andre materialer er viktig.  Med andre ord, dette er hvor du og dine kolleger kan dele kreativitet.
Communication - Kommunikasjon Her er det møbler som gjør det enkelt å ha både planlagte og spontane møter og presentasjoner. Alkover og båser for private samtaler, er typiske elementer. Dette området er atskilt fra individuelle arbeidsstasjoner, men er sentralt plassert.
Concentration - Konsentrasjon Ulik avskjerming vil stenge ut uønsket støy og skaper stillhet. Benyttt denne rolige plassen og få mye gjort.
Chilling out - Innhenting Her er det et behagelig lys, et godt lyd miljø og komfortable sitteplasser. Her kan det være bøker, blader og spill som inspirasjon.
A woman working in an activity based office
Details of an office

Vi i Martela lever som vi lærer

Aktivitetsbaserat kontor är en del av Martelas vardag.
Fordi organisasjonen, som alle andre, hele tiden er i utvikling, har det skjedd mye siden den gang.

I takt med at vi har endret arbeidsmåte – og syn på arbeid – har Martela House gjennomgått en rekke endringer. Utgangspunktet er, akkurat som før, at arbeidsplassen skal støtte mange ulike typer brukere, og derfor evaluerte vi medarbeidernes aktiviteter og behov.

Fordelar med aktivitetsbasert arbeid

Med Martelas ekspertise kan du bruke lokalene strategisk for en vellykket virksomhetsutvikling. Konseptet har fem sterke strategiske fordeler.

1. Medarbeiderne trives bedre

Medarbeidernes velbefinnende er avgjørende for selskapets suksess.
Når man trives i jobben, går det bra med selskapet også. Et lett tilgjengelig arbeidsmiljø som støtter den samtidige jobbkulturen, gir inspirasjon og frigjør energi – og genererer bedre resultater.

I et aktivitetsbasert kontor, som er utformet iht. vårt Inspiring Office-konsept, føler hver medarbeider at kontoret er laget nettopp for dem.  Rolige soner gir plass til konsentrasjon samtidig som man har mange muligheter til sosialisering. Resultatet er en god informasjons- og kommunikasjonsflyt i organisasjonen. God ergonomi bidrar også til redusert sykefravær og økt produktivitet.

2. Økt produktivitet

Et gjennomtenkt arbeidsmiljø støtter selskapets strategier og virksomhetsprosesser og er derfor et utmerket hjelpemiddel i organisasjonsutviklingen. Brukervennlige arbeidsplasser forenkler informasjonshåndteringen og øker effektiviteten ved å eliminere tidkrevende distraksjoner. Sammenlignet med det tradisjonelle storkontoret er effektiviteten betydelig høyere!

Det aktivitetsbaserte konseptet tar ikke bare hensyn til den nye tilkoblede og mobile arbeidsmåten, men dekker også behovet til ulike typer brukere. Alle medarbeiderne fortjener en arbeidsplass som er skreddersydd nettopp for deres personlighet og arbeidsoppgaver. Investeringen betaler seg raskt i form av økt effektivitet.

3. Reduserte lokalkostnader

Et aktivitetsbasert miljø utformet etter vårt Inspiring Office-konsept, kan spare opp til 65 % i leiekostnader. Ved å fjerne permanente arbeidsplasser reduserer man arealbehovet drastisk, samtidig som man øker trivselen og effektiviteten. I forbindelse med forvandlingen deles arbeidsmiljøet inn i ulike soner med hensyn til arbeidsoppgavene og behovet for atskilthet eller sosialisering. Ved å velge sone ut fra den aktuelle arbeidsoppgaven får medarbeiderne gjort mer. Løsningen kan også suppleres med vårt nye løsningene Martela Dynamic.

En godt gjennomført kontordesign tar også hensyn til aspekter som lavere vedlikeholdskostnader. Vi kan tilby besparingskalkyler på vedlikehold og rengjøring allerede i planleggingsfasen. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Kontakt oss

4. Sterkere varemerke

Lokaler som gjenspeiler selskapets varemerke styrker relasjonene med kundene, besøkende og medarbeiderne.

Lokalenes funksjonalitet og et inspirerende visuelt uttrykk gagner din bedrift i konkurransen om de beste medarbeiderne – og motiverer medarbeiderne du allerede har. Resultatet blir best hvis du inkluderer selskapets visjon og varemerke allerede tidlig i fornyelsesprosessen.

5. Den bærekraftige måten

Vår designprosess er utformet for å tilfredsstille selskapets krav til bærekraft. Vi antar et helhetsperspektiv som omfatter hele levetiden til lokalet; overgangen til et aktivitetsbasert kontor kan faktisk redusere virksomhetens CO2-avtrykk med hele 40 prosent. Utgangspunktet er som alltid medarbeidernes behov, men ut fra disse tar vi også hensyn til hvordan vi kan bruke eksisterende løsninger og innredninger. Møbler og innredning som er i god stand, renoveres og gjenbrukes, enten hos dere eller gjennom videresalg i våre Martela Outlets. Overskytende materialer og møbler som ikke kan brukes om igjen, demonteres, sortere og gjenvinnes etter alle kunstens regler.

Serviceavdelingen hjelper deg å holde de nye lokalene i perfekt stand, noe som også reduserer de fremtidige behovene for reparasjon og renovering.

Kontakt oss