Martelas innvirkning på bærekraften når langt utenfor vår egen bedrift.
Vår rolle i å definere arbeids- og læringsmiljøer åpner eksepsjonelt store muligheter for oss til å påvirke hvor effektiv og økologisk plassutnyttelsen til våre kunder skal være.

Vår driftsmodell Martela Lifecycle sikrer bærekraftighet i alle faser av arbeids- og læringsmiljøenes livssyklus. Både med tanke på miljøpåvirkninger og spesielt på energiforbruket er det av avgjørende betydning at rommene er av både riktig størrelse og type. Takket være god planlegging er det mulig å redusere det estimerte plassbehovet med opptil 20-30 prosent. Det viktigste er likevel at rommene er tilpasset den tiltenkte bruken. Uutnyttet plass og miljøpåvirkninger av møblene er helt unødvendig.

Kjernen i vår virksomhet er Waste Nothing-tenkning. Martelas møbler lages for å tåle tidens tann og slitasje fra en bruker til en annen. Overflødige møbler gjenbruker vi hos nye eiere og materialene i møbler som det ikke lønner å sette i stand utnyttes.

Vi skaper aktivt en bedre fremtid

Én av Martelas verdier er å bry seg.
Vi forplikter oss til bærekraftige driftsmodeller, vi støtter økologiske valg og sirkulær økonomi, og vi skaper aktivt en bedre fremtid.

Felles ansvar betyr for oss blant annet gjennomsiktighet, bærekraftige driftsmodeller, respekt for miljøet og en tankegang som dekker hele livssyklusen. Ansvaret for menneskers trivsel synes i form av brukerfokusert planlegging og produkter, samt omsorg for våre egne medarbeidere.

Siden 2011 har vi i tillegg til vår årsberetning publisert en egen årlig bærekraftsrapport, som følger den internasjonale GRI-modellen (Global Reporting Initiative). Vi har definert bærekraftprinsippene både for oss selv og vår leveringskjede.

Renewing a chair seat
Metal waste

Lavest mulig energiforbruk og minst mulig miljøpåvirkninger

Martelas produksjonsprosesser og driftsmodeller er planlagt for å minimere energiforbruket og miljøbelastningen. Våre møbler tåler lang bruk og i slutten av livssyklusen kan materialene i disse utnyttes trygt.

Alle Martelas produkter produseres av nøye utvalgte, miljøvennlige materialer. Trevarer anskaffes fra bærekraftig dyrket skog. Når det gjelder møbeltrekk kan kundene velge blant et bredt utvalg av miljømerkede materialer av ull og ullblandinger samt i økende grad også gjenbruksmaterialer. Produksjonen startes alltid på bestilling: vi produserer ikke nye møbler uten at vi vet hvor de skal brukes.

Presisjonen i produksjonen og leveransene og den optimaliserte logistikkjeden er basert på markedets beste produksjonsteknologier og utstyr. Råvaremengdene og vedlikeholdsbehovet til produksjonsutstyret overvåkes og estimeres med innovative datasystemer.

Et kvalitetsmøbel har mange liv

Vi i Martela tenker at et kvalitetsmøbel har lang levetid. Hensikten med våre reparasjons- og vedlikeholdstjenester er å forlenge livssyklusen til møblene: rengjorte og vedlikeholdte møbler selges for å brukes på nytt gjennom våre Martela Outlet-utsalg. Som gjenbrukte reduserer de miljøbelastningen, da det produseres mindre nye møbler.

I 2020 mottok vi mer enn 3 000 tonn brukte møbler fra våre kunder. Cirka 20 000 møbler fikk en ny eier i rengjort, vedlikeholdt og nytrekt stand. Resten ble utnyttet som komponenter, materialer og energi.
Black chairs Martela
Wooden chairs Martela

Høy kvalitet synes i form av tilfredshet

For Martela betyr kvalitet at kundens forventninger oppfylles og overgås. Suksess måles med leveringspresisjon, tilbakemeldinger fra kunder og kundetilfredshet. Kvalitets- og miljøsertifikatene ISO9001 og ISO14001 utstedt av en tredjepart er bevis på den kontinuerlige utviklingen av virksomheten.

Vårt testlaboratorium i Nummela tester stabiliteten, slitestyrken og kvaliteten til møblene. Med testene sikrer vi at produktene oppfyller de høye kvalitets- og sikkerhetskravene som EN-standardene fastsetter. Med målingene sikrer vi også at ergonomikravene som stilles til produktene oppfylles.

Martela er en familiebedrift som ble grunnlagt i 1945. Vi planlegger og implementerer brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. Vi tror at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.
Les mer om vårt bedriftsansvar