Martela fremmer arbeidsglede, trivsel i arbeidet og produktivitet.
Vi planlegger og skaper inspirerende arbeids- og læringsmiljøer hvor også mandager er en fest.

Et fungerende arbeids- og læringsmiljø bygges ut ifra behov og oppgaver. I stedet for én arbeidsstasjon, tilbyr vi medarbeiderne og studentene flere spesialdesignede rom for ulike behov: for samarbeid, konsentrasjon, interaksjon og rekreasjon.

Miljø, ansvar og bærekraftige valg er for oss kjernen i virksomheten. Vårt perspektiv er én generasjon, ikke ett kvartal. Våre produkter lages for å tåle tidens tann og slitasje fra en bruker til en annen.

Wooden balls in a bowl
Sola Beam chair
Verdiene synes i alt
Sammen Tillit og respekt for hverandre er kjernen i vår kultur. Mangfold og læring av hverandre er vår styrke. Sammen oppnår vi våre mål og har suksess.
Modig

Modig og visjonær tenkning bringer oss fremover. Det er vår kilde til inspirasjon og innovasjon. Vi er en pioner på å skape bedre arbeids- og læringsmiljøer.

Lyttende

Å lytte til våre kunder er nøkkelen til å forstå deres behov. Våre løsninger er basert på kunnskap og forståelse av kunden. På den måten skiller vi oss ut og sikrer en førsteklasses kundeopplevelse.

Med omtanke

Vi er forpliktet til bærekraft i alt vi gjør. Våre løsninger støtter økologiske valg og sirkulær økonomi. Sammen bygger vi en bedre fremtid.

A woman sitting at a desk
Office equipment

Arbeidet og læringen endres

Måtene å arbeide og lære på revolusjoneres i takt med den teknologiske utviklingen.
Når fjernarbeid og -studier blir vanligere, understrekes verdien av fysiske møter.

Under kontordagene forflytter man seg flere ganger fra ett rom til et annet. Møtene blir mindre og kortere, nettmøtene vanligere. Samtidig øker behovet for konsentrasjon og restitusjon.

Et godt planlagt arbeids- og læringsmiljø støtter forskjellige måter å arbeide på og forsterker de ønskede driftsmodellene. Fundamentet for Martelas strategi er en sterk forståelse av smertepunktene, behovene og trendene til arbeids- og læringsmiljøene.

En samlet tjeneste dekker hele livssyklusen

Arbeids- og læringsmiljøene må tilpasse seg behov som endrer seg med en stadig raskere syklus. Dette forutsetter evnen til å overvåke brukerantallet i og bruksmåtene av rommene og forstå brukernes behov. Smarte datasystemer muliggjør en styrt optimalisering med data fra rommene.

Martela Lifecycle-tjenestene skreddersys til hver enkelt kundes behov. Tjenestetilbudet dekker hele livssyklusen til arbeidsplassen fra presiseringen av behov, til planlegging, møblering og kontinuerlig optimalisering. Den samlede tjenesten dekker alle faser og bidrar til alltid å holde rommene kostnadseffektive og styrt av behov, samt å fungere på en bærekraftig måte som sparer miljøet. 

Martela er en familiebedrift som ble grunnlagt i 1945. I løpet av flere tiår har vi utviklet oss fra å være en møbelprodusent, til å bli en pioner innen brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer. Vi planlegger og implementerer arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. Vi tror at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.
Les om vår historie