Blogg

Vi må ta ansvar ved å finne en balanse mellom mennesker og miljø

Anbefalingen om hjemmekontor er over for denne gang, og mange arbeidsplasser prøver nå å finne en balanse for hybridarbeid. Pandemien snudde arbeidslivet opp ned for de fleste, og kontorets rolle endret seg. Dette er et godt tidspunkt å snakke om balansen mellom menneske og miljø.

1. Ansvarlig arbeidsmiljø.

Selve produksjonen er kun én av fasene som påvirker miljøet i løpet av et møbels livssyklus. Hvis møblene bare brukes i en kort periode og deretter leveres til et deponi, er miljøbelastningen betydelig større enn hvis man vedlikeholder og bruker møblene i flere tiår, og om man gjenbruker møbelmaterialene etterpå.
Det er et godt tidspunkt å prate med arbeidsgiveren om den økologiske møbleringen både på jobben og hjemmekontoret; hvilke verktøy som trengs for selve arbeidet og hvordan de kan bli en del av arbeidshverdagen.

2. Balansert bruk av plass.

Vi lever i hybridarbeidets gullalder, der kontoret fortsatt er nødvendig, men ikke på samme måte som før pandemien. Dette skaper naturligvis store utfordringer når det kommer til flerfunksjonaliteten til kontorer med stor variasjon i bruk, der en del møbler kanskje er flyttet til hjemmekontorene, og det kastes bort mye strøm på lokaler som står tomme og er altfor store.

Workplace as a Service (WaaS) er en modell som gjør det mulig å ha et fleksibelt og økonomisk bærekraftig arbeidsmiljø. Denne tjenesten er en ansvarlig løsning som gjør det mulig for kontoret å raskt tilpasse seg ulike behov. I denne modellen blir ubrukte kontormøbler gjenbrukt, og selskapet får et moderne arbeidsmiljø med fleksibelt interiør i en månedsleie. Ved å optimalisere plassbruken kan bedrifter redusere arealbehovet, noe som delvis gjenspeiles i kostnader knyttet til leie og vedlikehold. Tjenesten eliminerer også eierrisiko, noe som betyr a du som kunde ikke trenger å bekymre deg for verditapet på interiøret.

3. Sirkulær økonomi i sentrum.

Sirkulær økonomi er også en økende trend når det gjelder kontormøbler. Spesielt nå som ergonomiske kontormøbler trengs på både kontoret og hjemmekontoret. Vi tror ikke noen tar med seg skrivebordet eller arbeidsstolen når de flytter seg fra et arbeidssted til et annet. Å kjøpe et dobbelt sett med møbler er hverken miljømessig ansvarlig eller en bærekraftig investering. Derfor lønner den sirkulære økonomien seg.

Resirkulering er imidlertid ikke alltid enkelt, og strengere miljøkrav forutsetter ikke bare penger og tid, men også kompetanse. Martelas tjenester muliggjør resirkulering av kontormøbler på en ansvarlig og enkel måte. I all vår virksomhet har vi det sirkulære økonomiprinsippet «Waste Nothing» i fokus, og vi streber etter å minimere miljøbyrden. Møbler som ikke lenger brukes, men som er i god stand, selges på en ansvarlig måte og noen av møblene pusses opp og/eller trekkes om før salg.

Vi håndterer henting av møbler for gjenbruk og alle nødvendige  resirkuleringstiltak, inkludert rapportering. Møbler som ikke lenger kan brukes demonteres og komponentene sorteres i tre-, metall- og plastmaterialer. Materialene gjenvinnes som deler fra brukte møbler, sekundære råvarer eller i energiproduksjon. Bare en brøkdel av møblene ender opp på avfallsplassen.

4. Miljøansvar = balansen mellom mennesker og miljø.

De radikale endringene av arbeidsmetoder og arbeidsplassen vi har sett over de siste to årene, kan ikke ta oppmerksomheten bort fra ansvaret vi har for miljøet. Tvert om – endringene forårsaket av pandemien gir oss en reell mulighet til å reflektere over hvordan selskapet kan driftes på en ansvarlig måte og hva du kan gjøre for å oppnå dette.

Hos oss står miljøansvaret i fokus. Fra produktet leveres, til hver eneste komponent resirkuleres. Fordi ansvar og bærekraft er viktig for oss, er våre produkter og møbler designet slik at levetiden deres er så lang som mulig.

Vi er også involvert i å utvikle pålitelige og sammenlignbare måter å dokumentere karbonnøytralitet og miljøfordelene ved sirkulære økonomiløsninger i Carbon Neutrality Empowered by Handprint-prosjektet ledet av Technical Research Centre of Finland og LUT-universitetet.

For oss er det viktigste å finne en balanse mellom menneske og miljø.

Lyst til å diskutere hvordan du kan starte den nye arbeidshverdagen på en ansvarlig måte? Vi hjelper deg gjerne!