Produkter

Testresultater viser at Martelas PodBooth er den beste telefonboksen på markedet

Martelas PodBooth har blitt testet i henhold til ISO 23351-1-standard og oppnår den beste lydreduksjon av talestøy.

Testresultatet fra Turku University of Applied Sciences, som testet Martelas PodBooth i laboratoriet i henhold til ISO 23351-1, viser at PodBooth demper lydnivået for tale med 31 desibel (DS,A). Sammenlignet med andre telefonbokser testet i henhold til ISO 23351-1, er Martelas PodBooth den beste på markedet. Komparative data er samlet inn fra 105 forskjellige produkter på produsentens egne nettsider 24.3.2021.

«I et laboratorie plasseres alle telefonboksene i like testmiljøer. Det er den eneste pålitelige måten man kan utføre målingene på og få sammenlignbare resultater,» sier Valtteri Hongisto, leder for forskningsgruppen ved Turku University of Applied Sciences.

For kunden kan det være komplisert å sammenligne telefonbokser og hvilke som har de beste akustiske egenskapene da ulike produsenter bruker forskjellige testmetoder og resultater i sin markedsføring. Noen av produsentene angir måleverdier for luftlydisolasjon fra separate elementer og materialer, som for eksempel glass, i markedsføringen. Verdier som gjelder enkelte elementer, forteller oss ingenting om den totale luftlydisolasjonen for hele telefonboksen.

«Hvis du skulle kjøpe et hus i en støysone, er det viktig å finne ut av luftlydisolasjonen – ikke bare når det kommer til ytterveggen, men også for vinduene og ventilasjonen. Absorberingsmaterialene på de indre overflatene påvirker også resultatet, ikke bare luftlydisolasjonen til bestanddelene. Det samme gjelder for telefonboksen: det er helheten som betyr noe, ikke de enkelte delene,» sier Hongisto.

Hvis tetningslistene lekker, vil støyreduksjonen av stemmer være dårlig uansett hvor god den akustiske verdien for glasset separat sett er.

Pod dekker moderne arbeidsbehov

PodBooth inngår i vår store Pod produktfamilie, inkludert telefonbokser, arbeidsstasjoner og andre møbler. Under utformingen av produktfamilien, ble det lagt vekt på brukervennlighet, detaljer og finish – og i fjor mottok PodBooth, utformet av Design Studio o4i, den internasjonalt anerkjente Red Dot Design Award.

Et nøytralt utseende var også et mål i utviklingen av produktet, slik at det til tross for sin store størrelse ikke blir for dominant i rommet. Den polstrede overflaten til PodBooths eksteriør fungerer som et akustisk element i seg selv, og med kompatible stoffvalg kan produktet, til tross for størrelsen, enkelt tilpasses helhetsinntrykket i interiøret.

Gul PodBooth telefonboks

PodBooth passer for én person, men kan også fås i en større møteversjon for to til seks personer: PodBooth Meeting.

«Vårt mål var fra begynnelsen å utforme et produkt med akustiske egenskaper i verdensklasse. Fra kundens synspunkt er dette den viktigste faktoren; nettopp å kunne dekke behovet for telefonsamtaler og videomøter uten å skape støy i kontorlandskapet. PodBooth, og hele Pod-produktfamilien, er utformet for den moderne arbeidsdagens behov, der personvern og samhold må være i balanse. Folk blir inspirerte av å komme tilbake til arbeidsplassen, møte kolleger og kunne utføre forskjellige arbeidsoppgaver på egnede fasiliteter,» sier Kari Leino, VP, Brand & Design, Martela.

Møt Pod-familien!

Nå er det på tide å ordne arbeidsmiljøet

Mange bedrifter tenker nå mye på hva slags arbeidsliv vi kommer tilbake til etter unntakstilstanden. Det nåværende arbeidsmiljøet dekker trolig ikke lenger behovene til de ansatte og endrede behov vil skje hyppigere og kreve endringer og oppdatering av kontorlokalene.

Martelas løsning for dette behovet er WaaS (Workplace as a Service) eller oversatt til norsk; Arbeidsplassen som en tjeneste. Hele Martelas populære Pod-produktfamilie er tilgjengelig som en del av WaaS-tjenesten.

Her betaler man et månedlig beløp for et arbeidsmiljø innredet med møbler og andre tjenester. Funksjonaliteten til arbeidsmiljøet måles og kan endres ettersom behovene endrer seg, uten at man må gjøre nye investeringer.

En tjenestemodell gir mer fleksibilitet på arbeidsplassene, bedre risikostyring og mer nøyaktig estimering av kostnadene. Eiendoms- og arbeidsmiljøkostnadene har stor betydning for bedriftens kostnadsstruktur; kontorlokalene og endringene av disse binder lett betydelig kapital.

«I en verden som raskt endrer seg, er det vanskelig å forutsi morgendagens behov. En fleksibel tjenestemodell basert på utleie til bedrifter er også en smart måte å forberede seg på langsiktige endringer,» sier Leino.

Les mer om WaaS – Arbeidsplassen som en tjeneste!