Bærekraft

Resultater av prosjektet Carbon neutrality empowered by handprint

Prosjektet Carbon neutrality empowered by handprint ved LUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT) og VTT Technical Research Centre of Finland ble feiret med et avsluttende seminar den 14. februar 2024. Prosjektet hadde som mål å skape prosedyrer for å beregne de positive miljøeffektene av sirkulære økonomiløsninger, samt metoder for å pålitelig og troverdig vise karbonnøytralitet. Martela ble med i forskningsprosjektet for å utvikle en pålitelig måte å vise karbonnøytralitet og vurdere miljøfordelene ved Produkt som en tjeneste-modell.

Sirkulær økonomi og fleksibilitet uten å kompromisse med økonomisk lønnsomhet er kjernen i Martelas forretningsmodell. Martelas Produkt som en tjeneste-modell som er i tråd med sirkulærøkonomisk tenkning ble studert i prosjektet. Den vitenskapelige anvendelsen av håndavtrykkskonseptet bekreftet de viktigste miljøpåvirkningsfaktorene som finnes i WaaS (Workplace as a Service).

Sirkulær økonomi påvirker hele verdikjeden og krever samarbeid, datainnsamling og informasjonsoverføring mellom ulike aktører i verdikjeden. For å lette dette, identifiserte Martela behovet for praktiske løsninger og verktøy for pålitelig beregning, kommunikasjon og sammenligning av positive miljøeffekter. Håndavtrykksberegningen gir et godt grunnlag for å nå disse målene.

Martelas karbonavtrykk for Produkt som en tjeneste-modellen

Martelas Produkt som en tjeneste-modell er utviklet i tråd med prinsippene for sirkulær økonomi, og har som mål å forstå kundens behov og utforme brukerspesifikke arbeidsmiljøer basert på dem. Hensiktsmessige møbler i et rom som dekker brukerbehov øker utnyttelsesgraden og plassbruken er optimal i forhold til behovet. Dermed kan klientbedrifter gjennom Martelas Scope 3-utslipp redusere sine utslipp når plassutnyttelsen forbedres.

På den annen side observeres det at brukernes behov er i konstant endring, og den første kunden har kanskje ikke behov for de samme møblene gjennom hele brukstiden. Som svar på dette har Martela utviklet modellen Workplace as a Service (WaaS), som gir kunden møbler etter deres behov, mens Martela tar seg av gjenbruk av møblene og finner nye brukere til møblene.

I Carbon neutrality empowered by handprint-prosjektet viste Martelas eksemplariske beregning av karbonavtrykksberegningen for Produkt som en tjeneste-modellen, at den mest betydningsfulle faktoren for møblering er å utnytte hele den potensielle levetiden for brukte produkter. Jo lenger et enkelt produkt er i sin opprinnelige bruk, desto mindre er klimapåvirkningen fra møblering. Derfor er Martelas rolle ikke bare å produsere holdbare og allsidige produkter som er lett å pusse opp, men også å muliggjøre at bærekraftige produkter har lengst mulig levetid selv i situasjoner der behovene til den første brukeren endres. I Produkt som en tjeneste-konseptet har transport også sin klimapåvirkning, men det er ikke avgjørende hvis avstandene mellom ulike brukere ikke blir urimelig lange.

Karbonavtrykk og karbonnøytralitet

Når klimakrisen eskalerer, står bedrifter overfor økende press for å redusere karbonavtrykket sitt. Mange klimamålrammeverk, som SBTi (Science Based Target), Net-Zero Standard eller ISO 14068-1, har som mål å veilede bedrifter i å redusere klimapåvirkningene sine og kompensere for den delen som bedriften ikke kan redusere selv. Disse klimamålrammene tar imidlertid ikke hensyn til bedriftenes evne til å produsere positive klimapåvirkninger, som karbonavtrykk.

Bedrifter som streber etter å redusere karbonavtrykket sitt, er avhengige av løsninger som reduserer utslipp og kan ofte ikke påvirke teknologiene som kunne utvikle løsninger raskere. Å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C eller 2°C er kritisk, spesielt hastigheten som karbondioksidutslippene kan reduseres globalt.

Noen bedrifter og bransjer kan ha en naturlig evne til effektivt å redusere egne utslipp. Andre kan imidlertid ha naturlige evner til å produsere og levere utslippsreduserende løsninger til et bredere brukergrunnlag, og dermed styrke den kollektive evnen til å dempe klimapåvirkningene, det vil si produsere karbonavtrykk. Fra et globalt perspektiv kan det til og med være lønnsomt å øke karbonavtrykket til et enkelt selskap eller en bransje som er i stand til.

Mer informasjon:
Anne-Maria Peitsalo
Director, Sustainability & Quality, Martela
anne-maria.peitsalo@martela.com
+358 40 720 1491

Materialet knyttet til Carbon Neutrality Emprowed by Handprint-prosjektet finnes på siden: https://www.handprint.fi/carbon-neutrality-empowered-by-handprint/.