7.12.2020
Eksternt arbeid

Nitor tar godt vare på sine ansatte

Det digitale ingeniørkontoret Nitor tilbyr forskjellige digitale løsninger, samt endringskonsultasjon. Nitors virksomhet har vokst raskt de seneste årene og Nitor sysselsetter for øyeblikket 170 personer i Helsingfors og Stockholm.

Nitor er grunnlagt ut fra prinsippet om å ta godt vare på både kundene og egne eksperter. Dette betyr blant annet at de etterstreber å fjerne alle hinder i ekspertenes arbeid, for at arbeidet skal bli effektivt. Nitor er en svært flat organisasjon, noe som gjør ledelsen av eget arbeid og egen trivsel, samt coachende kultur enda viktigere.  Som et bevis på en vellykket satsing på arbeidskultur, har Nitor oppnådd førsteplass i Great place to work-konkurransen to ganger i 2018-2019.

Home office
Fleksible medarbeiderfordeler også under pandemien

Da Covid19-pandemien spredte seg i våres, vurderte vi ved Nitor hvordan medarbeidernes trivsel kan støttes i den endrede situasjonen. Ved Nitor endte vi opp med å sende elektriske bord og arbeidsstoler hjem til alle som ønsket det. Da det var usikkert hvor lenge den spesielle situasjonen ville vare, ble det anskaffet fjernarbeidsplasser som en fleksibel leietjeneste fra Martela Outlet: ”Anskaffelsen av en tjenestemodell føltes som en naturlig løsning. Vi har også andre typer arbeidsverktøy som kan anskaffes fleksibelt, slik som datamaskiner, skjermer og tastaturer”, sier administrerende direktør i Nitor, Olli Auvinen. ”Å satse på trivselen til de ansatte lønner seg alltid,” fortsetter han.

En bærekraftig arbeidskultur støtter trivselen

”Vi vurderer å støtte arbeidet bredt under møtene om utvikling av arbeidskulturen. I tillegg til et ergonomisk arbeidsmiljø har vi bl.a. utvidet med tilbud om massasjetjeneste. Pandemien har vist oss hvor viktig det er at støttemodellene er gode. Våre medarbeidere har også muligheten til å benytte seg av psykoterapitjenester”, sier Tiina Vanala, People Operations Specialist, Nitor. Møblene ble anskaffet fra Martela Outlet-kjeden for oppussede gjenbruksmøbler. ”Vi forsøker å ta hensyn til bærekraft i alt vi gjør”, fortsetter Tiina.

Les om Arbeidsplassen som en tjeneste-modellen!