17.4.2020
Arbeidsmiljødata

Martela Remote Work Insights 2020

Et innblikk i erfaringene til de som arbeider hjemmefra

Som spesialist på arbeidsmiljøer ønsket vi å forstå bedre hvordan medarbeiderne har opplevd den brå overgangen til hjemmekontor. Undersøkelsen "Martela Remote Work Insights 2020" ble gjennomført som en spørreundersøkelse på nett og i løpet av én uke har 300 personer sendt inn sine svar i Finland, Sverige og Norge. Vedlagt følger første del av resultatene.

Flyten av forskjellige arbeidsoppgaver på hjemmekontoret

Trenger vi lenger kontorer til noe som helst når arbeidet ser ut å fungere hjemmefra også?

Hjemmekontor har tidligere vært en måte å sikre seg selv ro til konsentrasjon, noe funnene fra denne undersøkelsen også viser. Ifølge funnene er det en klart økende effektivitet blant de som arbeider hjemmefra: ”Ingen avbryter arbeidet ved å komme bort til bordet ditt og du trenger ikke være til stede hele tiden. Det er dermed enklere å konsentrere seg.”

Hjemmekontoret egner seg også overraskende godt til andre arbeidsoppgaver. Takket være de stadig vanligere fjernmøteapplikasjonene, opplever over 85 prosent av respondentene at informasjonsdelingen og kommunikasjonen fungerer bra. Det er naturlig nok blitt vanskeligere å drive mer dyptgående samarbeid, men over 60 prosent av respondentene opplever at de takler også det godt. Slik beskriver en av respondentene situasjonen: ”På kontoret er det enkelt å spørre og snakke med arbeidskollegaer, men nå er den muligheten helt borte.”

Martela Insights

Fra de andre Martela Insights-undersøkelsene vet vi at restitusjon og avkobling er vanskelig også på et vanlig kontor, men basert på funn fra undersøkelsen, kan kanskje bekymringen for at medarbeiderne bare later seg når de arbeider hjemmefra, legges bort. En fjerdedel tar ikke pauser i det hele tatt, dvs. at medarbeiderne virkelig fordyper seg i sine arbeidsoppgaver. Én av respondentene skriver: ”Utfordringen med hjemmekontor er at det er enkelt å sitte hele dagen og jobbe uten avbrudd, og at man blant annet også spiser ved datamaskinen.” Det jobbes heller ikke færre antall timer, men snarere tvert imot: ”Arbeidstid og fritid går om hverandre når arbeidsdagenes rytme følger pausene helt til sent på kvelden.”

Heldigvis tar tre av fire personer pauser, og mange føler også at de får flere timer til disposisjon om dagen takket være hjemmekontoret, da det ikke går med tid til arbeidsreiser og å pynte seg. ”Det går mindre bensin, du kan kle deg friere og vaske håret sjeldnere, og til Skype-møtet er det nok at du kler deg på overkroppen,” oppsummerer én av respondentene.

Martela Insights

Fysiske arbeidsforhold hjemme

De evige problemene med åpne kontorlandskap som dårlig ventilasjon, dårlig belysning, støy og mangel på muligheter til å konsentrere seg uforstyrret, plager ikke de som har hjemmekontor. Også hjørnesteinen i hjemmekontoret, dvs. internettforbindelsen, fungerer hos over 80 prosent av respondentene.

De største manglene er knyttet til ergonomien på hjemmekontorene. Av respondentene anser færre enn halvparten (44 prosent) at møblene fungerer i det minste ganske bra til fjernarbeid, og bare en tredjedel har mulighet for allsidige arbeidsstillinger.

”Arbeidsstasjonen er ikke bra nok, og spisebordet brukes nå til arbeid. Det føles som om arbeidet hele tiden er til stede, da arbeidsdokumentene ligger strødd utover hele spisestuen.”

Selv om det skulle finnes en bra arbeidsstasjon hjemme, er problemet at det finnes flere brukere: ”Jeg har en stor arbeidsstasjon, men på samme bord holder også min kjæreste til. Han har koblet sine egne maskiner til skjermene og holder sine egne møter der, og jeg har møter her på sofaen i stuen.”

Martela Insights

Ytterligere opplysninger
Eeva Terävä, Head of Workplace Development, Martela
eeva.terava@martela.com, +358 50 412 3546