20.2.2020
Blogg

Kontoret er død, lenge leve kontoret!

Gjesteblogg: Aku Varamäki, Workday Designers

Jeg skrev min bacheloroppgave om fjernarbeid på begynnelsen av 2000-tallet. Sammen med min arbeidspartner leste vi Pekka Himanens fremtidsvisjoner og materialet samlet vi selvfølgelig fra Nokia. Nokia var vel nærmest den eneste bedriften i Finland hvor fjernarbeid i det hele tatt var mulig. I fremtiden, det vil si en gang langt utpå 2020-tallet, kommer fjernarbeid til å være dagligdags og arbeidet kommer til å være uavhengig av sted. Vi kommer til å arbeide hovedsakelig på hytta.

Arbeidet ble etterhvert uavhengig av sted i løpet av 2000-tallet og det kan nå med rette sies at vi står støtt i fremtiden, bilene kan fortsatt ikke fly, men vi kan virkelig arbeide på for eksempel flyplassen, som jeg selv gjør når jeg skriver denne teksten. Men døde kontoret? Nei! På samme måte som radioen og avisene ikke døde på grunn av internett, så forsvant heller ikke kontoret på grunn av fjernarbeid.

På en måte skjedde det motsatte; samtidig som mange arbeidsoppgaver kan utføres hvor som helst, er de personlige møtene enda viktigere nå enn tidligere. Kontorene er fortsatt de stedene hvor man kommer for å utføre sine arbeidsoppgaver, samt for samarbeid og treffe andre mennesker.

Kontorrotter tilbringer minst én time i møter hver eneste arbeidsdag

Møter er det virkelig mange av i arbeidslivet. Ifølge Martela tilbringer over 60 prosent av kunnskapsarbeiderne minst én time i møter hver eneste arbeidsdag. For hver femte av dem beslaglegger møtene mer enn tre timer av arbeidsdagen. Det er imidlertid av stor betydning at møtenes karakter har endret seg. Det er stadig oftere interne og raske statusmøter, som spontant avholdes. (Alt dette kommer frem i Martela Insights-materialet som inneholder evalueringer fra over 7 000 finske, svenske og norske kontorarbeidere av sine arbeidsplasser før implementeringen av endringen på arbeidsplassen. Superinteressant!)

Raske meningsutvekslinger er viktige med tanke på flyten i arbeidet, men på den annen side har de også blitt en ny forstyrrende faktor. Som arbeidsplassutviklere (work designers) hører vi regelmessig kundene si at de ofte jobber hjemme for å kunne gjøre arbeid som krever konsentrasjon. Martelas data avslører det samme fenomenet: dessverre finnes ikke den arbeidsro som kreves på arbeidsplassene.

Årsaken er den store endringen i arbeidet: raske interne møter på tomannshånd har delvis erstattet tradisjonelle møter med kaffe og wienerbrød. I dag føres som oftes samtaler i nærheten av arbeidsstasjonen, da det ikke finnes egne, fredelige rom for disse. Tradisjonelle møterom oppfyller ikke dette endrede behovet, da de vanligvis er plassert langt fra arbeidsstasjonene og de må reserveres på forhånd. Våre møterom har faktisk endret seg overraskende lite i forhold til hvor mye arbeidet er endret. En kan også spørre seg hvorfor vi alltid reserverer en hel time for et møte, når et kvarter i virkeligheten kan være nok. (Iblant er det bra å reservere en hel dag, men det er en annen sak.)

Etter min mening er Martelas løsning interessant. PodBooth Meeting er en møteboks for fire personer hvor man kan trekke seg tilbake for å holde et raskt møte (eller Skype) sammen med en kollega. Den er utformet for å plasseres nær arbeidsstasjonene, for da er det enkelt å trekke seg tilbake i ro og fred og samtidig gi arbeidsro til arbeidskollegaene.

Selv om kontorene fortsatt holder stand, må de også endre seg i takt med arbeidsoppgavene. Det er interessant å se om møtepoden har dukket opp på kontoret for å bli.

Aku Varamäki

Aku Varamäki er en talsperson for bedre arbeidsliv. I sitt firma Workday Designers hjelper hun organisasjoner med å gjøre arbeidsdagene betydningsfulle og effektive.