Arbeidsmiljøer

Hvordan vil arbeidsmiljøet se ut i fremtiden?

Vi har jobbet fra hjemmekontoret i mer enn ett år nå, men vi nærmer oss allerede slutten på unntakstilstanden. Snart vil de ansatte stå mer fritt til å velge hvor de ønsker å jobbe fra. Vi må nå ta stilling til hvilke krav den nye arbeidsdagen vil ha til arbeidsmiljøet og ledelsen etter pandemien.

Det fysiske kontoret kontrollerer ikke lenger alt, og vi har måtte lære oss helt nye måter å jobbe på. Samtidig har mange lagt merke til hvor mye kontoret faktisk betyr.

Påtvunget hjemmekontor tærer på den sosiale kapitalen i arbeidssamfunnet og gjør informasjonsflyten vanskeligere. Man savner samarbeidet og informasjonsdelingen mellom kollegene på kontoret. Mange er også avhengige av dette arbeidsmiljøet for å kunne skille mellom jobb og fritid.

«I andre organisasjoner begynte man med hjemmekontor uten noen form for endring i arbeidsmetodene. Det har ført til utfordringer med kommunikasjon, idéutvikling, samarbeid og det sosiale. Dette er fordelene med arbeidskontoret, og er noe som ikke er like åpenbart på hjemmekontoret. Når pandemien er over er det verdt å utnytte styrkene til kontoret, samtidig som man fortsette å utvikle nye metoder vi kan jobbe hjemmefra på», sier Miia Leppänen, Martela sin arbeidsmiljøekspert.

Mange av oss jobber på en helt annen måte enn det vi gjorde før pandemien. Nesten alle møter er videosamtaler, og vi kommer for eksempel også til å arrangere eksterne workshops etter pandemien. De tomme kontorene står igjen som gammeldagse museumsgjenstander fra en annen epoke.

Kravene til det moderne arbeidsmiljøet har endret seg betraktelig. Ifølge en undersøkelse utført i regi av Martela, ønsker opptil 43 prosent å jobbe på hjemmekontor i mer enn halvparten av arbeidsuken. Endringen er stor: før pandemien var det kun omtrent seks prosent av respondentene som ønsket dette (Martela-undersøkelse 2020, 2 000+ respondenter).

Lounge area with sofas
Working area

Fremtidens arbeidsmiljø vil gjøre det mulig for nomader å slå leir

Pandemien har rystet den tradisjonelle måten vi leder på. Endringene i ledermåtene må også overføres til arbeidsmiljøet. Ifølge organisasjonspsykolog Antti Kauppi er et karakteristisk trekk ved fremtidens arbeidsmiljø at det er nomadelignende.

«Vi må kunne skille prosjektene våre fra alt støyet rundt oss. Informasjonssiloene oppfattes som dårlige fordi informasjonen flyter dårlig. Vi må i stedet lære å bygge nomadeleirer for prosjektene våre, og leiren må kunne demonteres når prosjektet er ferdig», sier Kauppi.

Ifølge Eeva Terävä, direktør for Martela Design Studio, bør kontoret bidra til den nye arbeidsdagen. Det må være rom hvor man både kan konsentrere seg i fred og samarbeide i grupper.

«Plassbruken må optimaliseres igjen: mer kvalitet og mindre kvantitet. Om kontoret skal vinne over hjemmet, må du investere i arbeidskomfort. Med dedikerte separate rom er det mulig å konsentrere seg på kontoret», sier Terävä.

I fremtiden vil en stor andel av de ansatte velge sin egen arbeidsplass – enten det er hjemme, på kontoret eller et annet sted. Hver organisasjon kan få mest mulig ut av disse endringene for å få arbeidet til å gå rundt og sørge for at de ansatte har det bra.

Et stort spørsmål nå er hvordan man kan sikre at de ansatte ikke sprer seg i forskjellige retninger, men sørge for at arbeidet fortsetter på en effektiv måte etter pandemien. Det er ingen vei tilbake.

Hvordan ser fremtidens arbeidsdag ut? Hva kreves av ledelsen og arbeidsmiljøet? Disse spørsmålene besvarer vi på vårt webinar!