Bærekraft

En bærekraftig arbeidsplass starter med design

Arbeidsmiljøets livssyklus påvirker bedriftens bærekraftsmål, og det er verdt å se på hvordan valg av innredning og lokaler kan bidra til en lavere miljøbelastning. Brukes lokalene på best mulig måte, eller legges det mye ressurser i unødvendige arealer som bidrar til økte utslipp?

Bedrifter moderniserer nå hyppig lokalene sine i takt med arbeidsutviklingen. Samtidig ønsker stadig flere bedrifter at lokalene bidrar til at bærekraftmålene oppnås.

Miljøansvar på arbeidsplassen finnes på flere nivåer. Det er verdt å vurdere alt fra størrelsen på gulvarealet, til levetiden av møbler og utstyr, til hvordan lokalene hjelper de ansatte trives i jobben.

Det er helheten som teller

Målet burde være å oppnå en helhetlig tilnærming til bærekraft – med hensyn til både økonomisk, sosial og miljømessig påvirkning. Bærekraft finnes i hvert eneste stadium av lokalenes livssyklus, fra design til kontinuerlig utvikling. Først av alt må man løfte blikket for å se det helhetlige bildet – selv valg av møbeltrekk er en del av bedriftens miljøansvarlige tilnærming.

«Karbonfotavtrykket avhenger av hvor store lokalene er, utnyttelsesgrad og innredning. Mange er klar over hvordan enkeltmøbler påvirker miljøet, men det kan ha en større innvirkning hvis man effektiviserer hele kontoret. Her spiller en erfaren interiørdesigner en viktig rolle», sier direktør for bærekraft i Martela, Anne-Maria Peitsalo.

Løsningen må skreddersys slik at den passer din bedrift. Alle valgene må veies nøye, slik at ikke miljøbevisste endringer går utover arbeidseffektivitet og trivsel.

«Arealbruk, utnyttelsesgrad og arbeidstrivsel utgjør en trekant der det er viktig å finne en balanse. Hvis innskrenkning av arealet for å redusere utslipp fører til en drastisk nedgang i arbeidseffektiviteten, er det kanskje ikke verdt det», sier Peitsalo.

Unngå unødvendige møbler

Martela jobber konstant med å gjøre arbeidsmiljøene til kundene våre mer bærekraftige. Her spiller både bærekraft og tidløst design en svært viktig rolle.

Det sløses stort med unødvendige møbler. Ifølge en rapport fra Det europeiske miljøbyrået kaster bedrifter og forbrukere i EU ti millioner tonn med møbler hvert år, der det aller meste ender opp i søppelfyllinger eller brennes.

«Det er viktig med en grundig vurdering av bedriftens behov. På den måten unngår du kjøp av unødvendige møbler som bare skaper mer avfall. Alle våre produkter produseres i høy kvalitet, og de har en lang levetid slik at de kan brukes så lenge som mulig», sier Peitsalo.

Siden bedrifter går gjennom mange endringer i løpet av møblenes livssyklus, tilbyr Martela også muligheten til å kjøpe hele arbeidslandskapet som en tjeneste. Det betyr at bedriften betaler et fast månedsgebyr, mottar nye Martela-møbler og sikrer at arbeidsmiljøet alltid er tilpasset deres behov.

«På denne måten er kontormøblene praktiske og i bruk – uansett hvor det er og hvem som bruker det», sier Peitsalo.

Møbler og råmaterialer sirkuleres

Vi vil at et godt produkt skal vare så lenge som mulig. Derfor selger Martela renoverte og oppussede møbler gjennom Martela Outlet.

Hovedmålet er å skape så lite avfall som mulig. For gjestebesøk kan man for eksempel bruke en enkel stol med en treramme og metallben. Metall er et materiale som har blitt resirkulert i mange år, og det finnes mange etablerte innsamlings- og gjenvinningsanlegg der egenskapene til metallet ikke påvirkes når det smeltes ned og brukes på nytt.

«Det finnes utmerkede gjenvinningsanlegg for metall over hele verden. Å fremstille metall fra malm krever mye energi, så resirkulert metall er en enkel måte å redusere utslipp på», sier Peitsalo.

Trevirke som brukes i møbler er dyrt og vanskelig å bruke på nytt. Men fornybare, bærekraftige trevarer har lave utslipp og er dermed et miljøvennlig valg.

«I stoler kan trevirket vare i mer enn 20 år, og deretter er det mest økonomisk fornuftige og miljøvennlige å bruke det som energikilde. Det er også viktig for oss at trevirket vi bruker alltid kommer fra bærekraftig forvaltede skoger», sier Peitsalo.

Miljøansvar er en langsiktig og komplisert innsats, der det er viktig å identifisere de riktige valgene for hver enkelt bedrift. En kompetent partner bidrar til å styre utviklingen i riktig retning. Ta kontakt hvis du lurer på hva vi kan gjøre for hjelpe din bedrift.