Arbeidsplasstrender

Digia tar den fleksible arbeidsplassen til nye høyder

Digia er et programvare- og tjenesteselskap som hjelper sine kunder å fornye seg i en nettverksverden. Digia har åtte kontorer i Finland og ett kontor i Stockholm med over 1300 ansatte.

Utviklingen styres av en sterk bedriftskultur og en visjon om fremtidens måte å arbeide på

Digia har aktivt utviklet sin bedriftskultur, og verdigrunnlaget ble definert i samarbeid med Digias ansatte i 2019. I Digia er innstillingen at “Hver ansatt er en Senior Trainee”, og at det er rom for å feile. Dette bidrar til sterk gjennomføringsevne, og skaper en positiv kultur for læring og eksperimentering. Prosjektet Future of Work, som ble lansert tidlig i 2021, har sørget for å forberede arbeidsdagen etter pandemien, og utviklet Digias fleksible arbeidsdag fra ulike lokasjoner, til nye høyder.

Prosjektet har fire hjørnesteiner: lokaler, verktøy, daglige rutiner og effektiv bruk av data som støtter arbeidet. Jussi Piispanen, leder av Next Level Office, som er ansvarlig for prosjektet, sier: «Et av målene med prosjektet har vært å gjøre Digia-campusen til et nettverk av kontorer, hjemmekontorer og andre eksterne arbeidsplasser, med frihet til å velge riktig arbeidsplass for hver situasjon og jobb. I tillegg til jevnt og fleksibelt arbeid, vil den nye arbeidsformen naturlig veies opp mot kundenes behov, kunnskapsoverføring og teamarbeid.»

Et godt hjemmekontor gir fleksibilitet

Som en del av utviklingen av digitale arbeidstakere, besluttet man å undersøke om de i fremtiden ville foretrekke å jobbe på kontoret eller hjemmefra. Fjernarbeid har allerede vært en etablert del av arbeidet hos Digia siden før pandemien, og 67 % av respondentene oppga at de ville primært ville jobbe andre steder enn på kontoret, noe som tilsvarer 3–5 dager i uken. Hos Digia ble det videre besluttet å sikre funksjonaliteten og ergonomi på hjemmekontoret, og personalet fikk mulighet til å velge skrivebord og arbeidsstol fra Martelas sortiment. Kriteriene for valg av møbler til hjemmekontoret var at de skulle være praktiske, ergonomiske og passe inn i de ansattes hjem, også estetisk. Digia anskaffet arbeidsstasjonene gjennom den fleksible servicemodellen WaaS, Workplace as a Service, der man betaler et månedlig beløp i stedet for å kjøpe møblene. Det er enkelt å endre antallet møbler når behovene endres, og møblene bedriften ikke lenger trenger, blir hentet, vedlikeholdt, og gjenbrukt hos nye brukere, i en sirkulær økonomimodell. Levering av hjemmekontormøbler begynte i slutten av 2021, og mer enn 500 elektriske hev- og senk- skrivebord er allerede levert til hjem til de ansatte.

Pasi Tontti, Senior Manager, som bestilte møbler til sitt hjemmekontor, sier: «Jeg har brukt det elektriske skrivebordet og arbeidsstolen som Martela har levert hjem til meg i noen måneder nå. Allerede fra starten ble det en vane for meg å stå oppreist under Teams-møtene. Etter et par ukers bruk merket jeg at ryggen min ikke lenger føltes nummen på slutten av arbeidsdagen. Den nye ergonomiske arbeidsstolen gir mye bedre støtte sammenlignet med forgjengeren, og det å kunne arbeide stående var en sårt nødvendig endring i arbeidsdagen. Det er utrolig bra at vi nå har gode ergonomiske møbler for alle ansatte, både hjemme og på kontoret!»

Investering i de ansattes erfaring gir resultater

Under pandemien har Digia investert tungt i personalets velvære, både ved å tilby gode møbler til hjemmekontorene – men også ved å gjennomføre spørreundersøkelser blant de ansatte som bekrefter at investeringen har vært et riktig valg. En spørreundersøkelse som måler arbeidets meningsfylthet og arbeidstakernes brukeropplevelser, viser at friheten til å arbeide uavhengig av tid og sted er godt etablert, og resultatene fra undersøkelsen har blitt bedre i løpet av de siste årene. Utviklingsarbeidet kommer til å fortsette; og gjennom aktiv monitorering av resultatene og brukermedvirkning kommer det fremtidige arbeidet til å utvikle seg jevnt og trutt.