8.9.2020
Blogg

Den usikre høsten krever stabile nerver og fleksible anskaffelser

Å skaffe arbeidsplassen som en tjeneste hjelper mot mange typer bekymringer.

I år er det ingen tvil om at høsten blir annerledes og usikker for mange. Bedriftsledere grubler i disse dager blant annet over hvordan og hvor vi kommer til å jobbe de kommende månedene.

Mange medarbeidere har etter våren og sommeren fått nok av hjemmekontor og fravær av arbeidsfellesskap. Samtidig er mange skeptiske til om det er trygt å komme tilbake på kontoret. Hvor mange kan vi være sammen samtidig? Er det nødvendig å leie ekstra lokaler for at folk skal kunne komme tilbake på arbeidsplassen?

En måte å få kontroll over usikkerheten på er å velge en tjenestemodell i anskaffelsen av arbeidsplasser, slik mange allerede gjør når de går til anskaffelse av datamaskiner og telefoner. Takket være disse modellene trenger ingen i firmaet å tenke over hvordan innkjøpene dimensjoneres, slik at det alltid finnes tilstrekkelig med riktig type utstyr og ikke for mye.

I likhet med teknisk utstyr må også arbeidsplassen tilpasse seg skiftende behov.

En tjenestemodell gir mer fleksibilitet på arbeidsplassene, bedre risikostyring og mer nøyaktig estimering av kostnadene. Eiendoms- og arbeidsmiljøkostnadene har stor betydning for bedriftens kostnadsstruktur: kontorlokalene og endringene av disse binder lett opp betydelig kapital.

En tjenestemodell gjør det enklere å tilpasse seg raske endringer

Kortsiktig tenkt kan det virke som en god idé å leie én ekstra etasje i kontorbygget, slik at medarbeiderne kan spres mest mulig utover i lokalene.

I verste fall binder bedriften seg i årevis til dyre løsninger som ikke støtter moderne arbeid.

Fremfor å benytte seg av nødløsninger, lønner det seg for bedriftene å utnytte vendepunktet som nå har oppstått, hvor stadig flere medarbeidere har en ekstra bevissthet rundt sine egne arbeidsrutiner og hvor stedbundet arbeidet er. En oppskrift på å lykkes, finnes i teknologi og overvåking av de faktiske arbeidsrutinene.

I stedet for å gjøre vurderinger basert på antakelser, lønner det seg å satse på sensorer og smart teknologi, som bidrar til å gjøre de nåværende lokalene så brukerorienterte, kostnadseffektive og trygge som mulig.

Den mest effektive datadrevne modellen for å optimalisere lokalene, er basert på nettopp tjenestemodellen: møbler kan legges til, fjernes og endres ut fra faktisk utnyttelse, der behovet konstateres ved hjelp av sensorer. Og dersom koronasituasjonen forverrer seg og flere må jobbe fra hjemmekontor, gjør tjenestemodellen det enkelt å tilpasse seg den nye situasjonen.

Pandemien fremskynder endringen i måten vi jobber på

I løpet av våren ble det tydelig at mange av de som hadde blitt vant til hjemmekontor, ønsker å gjøre mer av dette på varig basis.

Når pandemien er på retur, vil utfordringen til bedriftene være å gjøre kontoret så tilpasningsdyktig som mulig. Det blir viktig at kontoret støtter de forskjellige måtene å arbeide på, slik at medarbeiderne uttrykkelig ønsker komme dit for å møtes og samarbeide med kollegaene.

Når en krise rammer er det fristende å ta raske og spektakulære løsninger. Et vendepunkt er likevel også et gunstig tidspunkt for å ta en pust i bakken og løfte blikket litt lenger frem i tid. Det er nå det lønner seg å bygge morgendagens effektive og produktive arbeidsplass, på en langsiktig måte.

Kalle Lehtonen

"Den usikre høsten krever stabile nerver og fleksible anskaffelser."

Kalle Lehtonen, Chief Financial Officer, Martela Oyj