Arbeidsplasstrender

De mest populære kontorløsningene i Norden akkurat nå

I mange organisasjoner stiller ledelsen seg spørsmålet om hvordan man skal få personalet til å komme til kontoret oftere. Etter pandemien har man opprettet foretaks- og teamspesifikke anbefalinger, som senere ble endret til retningslinjer. Mange foretak har gått over til retningslinjen «tre dager på kontoret, to dager hjemmekontor». Arbeidskulturen har forandret seg raskt og utfordringer med lederskap og trivsel har tilspisset seg når personalet har arbeidet mer hjemmefra.

Hvilken rolle spiller da interiørdesign for å få personalet til å treffe hverandre mer på kontoret? Hos mange bedrifter oppfyller ikke lokalene dagens behov: det er for mye plass og den er av feil type. For at personalet skal føle at det lønner seg å komme til kontoret må lokalene støtte de viktigste arbeidsmetodene: uformelle møter, samarbeid, fjernmøter og selve konsentrasjon.

Vi spurte våre eksperter hvilken type lokaler det er størst behov for i nordiske organisasjoner akkurat nå.

Ari Tölli i Working Cafe på Martelas hovedkontor
Working caféer

«Aktuelle kundediskusjoner viser at kontor trenger en avslappet møteplass der man både kan sitte og jobbe en stund eller koble av over en kopp kaffe. Vi kaller denne typen område for Working caféer», forteller Ari Tölli fra Martela Finland. På samme måte som kjøkkenet ofte er en møteplass i hjemmet, trenger også kontoret en aktiv møteplass. Caféen ligger ofte nær innganger, der personalet ankommer når de kommer inn på kontoret og umiddelbart treffer sine kollegaer. Området gir også et midlertidig arbeidsrom for kontorbesøkende.

Ved utformingen av en kontorcafé er nøkkelordet fleksibilitet. Området skal tilby en rekke ulike sitteplasser, som sofaer og områder der man kan trekke seg tilbake, samt mindre stoler og bord som også er egnet for arbeid. Tilknyttet til caféen er det ofte et åpent område som er perfekt til for eksempel informasjonsformidling og mindre kundetreff.

Christian Lippert i PodBooth-telefonkiosken på Martela Stockholm-kontoret
Telefonbokser gir et rolig område for korte møter

Selv om de fleste kommer oftere til kontoret for å treffe kolleger og arbeide sammen så er individuelt og konsentrasjonskrevende arbeid fortsatt de vanligste oppgavene for kunnskapsarbeidere. Det er viktig å designe kontoret ut ifra ulike soner og reservere tilstrekkelig med arbeidsstasjoner for langvarig konsentrasjonskrevende arbeid, men også avslappende områder for korte møter og avstandsmøter.

Christian Lippert fra Martelas kontor i Stockholm beskriver situasjonen i svenske foretak: «Behovet for telefonbokser i ulike størrelser har økt markant. Majoriteten av møtene i dag er mindre virtuelle møter, og det savnes tilstrekkelig med mindre møterom på kontoret. Foretak satser nå på att ingen skal trenge å bli hjemme for å jobbe fordi det er umulig å konsentrere seg på kontoret.»

Det brukerne verdsetter mest i telefonboksene egnet til en person er god lydisolering og ventilasjon. Ofte tilbringer man lengre tid i større møterom og da er sittekomfort og allsidig tilbehør viktig. Å leie telefonbokser har vært et populært alternativ, ettersom det er enkelt å legge til flere telefonbokser eller returnere de som viser seg å være overflødige.
Les mer om Martelas fleksible møtelokaler.

Pia Sander ved Martelas Oslo-kontor
Fleksibel møbelutleie

Fleksibilitet virkeliggjøres i interiørdesign og gjennom valget av møbler, men også i innkjøpsmodellen. I stedet for en engangsinvestering har fleksible leie av møbler økt i popularitet. «denne servicemodellen økte i begynnelsen på grunn av vanskeligheten med å forutse foretakets behov i fremtiden. Det er for eksempel veldig vanskelig å forutse på hvilket nivå hjemmekontor kommer til å være fremover», konstaterer Pia Sander fra Martela Norge.

«I senere tid har viktigheten av bærekraft økt fort selv når det gjelder utviklingen av arbeidsmiljøet. For eksempel for Evolve, som leier co-working-lokaler, var modellen Arbeidsplassen som en tjeneste den perfekte løsningen for å støtte deres arbeid for en grønnere fremtid.»

Månedsavgiften for servicemodellen kan inkludere få eller alle møblene og det antallet tjenester som kreves, avhengig av behovene. Overflødige møbler gjenvinnes for videre bruk, som forlenger møblenes livssyklus. Les mer om servicemodellen.


La oss for et øyeblikk gå tilbake til hvorfor det er viktig å støtte personalmøter og samarbeid.
Det er velkjent at samarbeid spiller en viktig rolle for å skape kreativitet og innovasjon. Sterke sosiale bånd skaper et positivt arbeidsklima der medarbeiderne trives og opplever å være en del av en større helhet. I genuine møter flyter informasjonen mer effektivt og risikoen for misforståelser er mindre. Når trivsel og arbeidseffektivitet er viktige for utviklingen av et foretaks forretnings- og kundeopplevelse, er det bra å fokusere på der arbeidskulturen skapes hver dag.

Ønsker du å høre mer om fungerende løsninger, hjelper vår kundeservice og selger gjerne til: oslo@martela.com.