Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vår bedriftsutvikling

Bærekraft spiller en viktig rolle i alt Martela gjør. I denne artikkelen prater Ville Taipale, CEO, Anne-Maria Peitsalo, direktør for bærekraft og kvalitet, og Eerikki Mikkola, leder for bedriftsdesign og -utvikling, om hvor viktig bærekraft er for Martela og deres kunder.

Klimaendringer og tap av biodiversitet er temaer som skaper debatt og bekymring. Folk er avhengige av at selskaper opptrer på en bærekraftig måte og at de tilbyr hverdagsløsninger som stemmer med deres verdier. Hvordan tar Martela dette i betraktning?

Ville: Klimaendringens fremgang har hatt stor innvirkning på kundene våre. De er stadig mer bevisste, og det er forventet at selskaper legger frem løsninger til klimautfordringene vi står overfor. Martelas styrke er muligheten til å tilby løsninger for arbeidsplassen som helhet.

Løsninger vi har utviklet sammen med kundene våre, slik som «Arbeidsplassen som en tjeneste» (WaaS), styrker vår rolle i kampen mot klimaendringene. Martela har i lang tid vært en forløper i den sirkulære økonomien, som nå opplever en sterk vekst. Martela Lifecycle® er modellen vår for bærekraftig forbruk.

Eerikki: Bærekraft blir stadig viktigere, og vår designfilosofi har gjort det mulig å legge det sirkulære økonomiprinsippet i kjernen av vår virksomhet og arbeidsplassen til våre kunder. Produkter utvikles med kvalitet for lang levetid, og et design som tåler tidens tann.. Møbler man ikke trenger lenger kan repareres og  trekkes om, noe som forlenger livssyklusen og gjør det mulig for en ny kunde å bruke møbelet. Den sirkulære økonomien er dog mer enn bare resirkulering. Eierskap vil bli mindre viktig, og selskaper går mer over til å bruke tjenestemodeller basert på den sirkulære økonomien, noe som gjør det mulig å holde hele arbeidsplassen oppdatert og optimalisert.

Anne-Maria: Vi tilbyr kundene våre tjenester og produkter til arbeidsplassen, samtidig som vi sørger for implementering av den sirkulære økonomimodellen. Vi har nylig blitt med i et forskningsprogram i regi av den teknologiske forskningssentralen VTT, LUT-universitetet og Business Finland som ønsker å utvikle pålitelige og sammenlignbare midler i verdensklasse, som kan vise den positive innvirkningen den sirkulære økonomimodellen har, på f.eks. karbonavtrykket. Når en kunde har tilgang på sammenlignbar informasjon, er det lettere for dem å ta bærekraftige valg.

Ville: Ved å bruke tjenestemodellen og mulighetene til den sirkulære økonomien kan kundene redusere karbonfotavtrykket sitt. Delvis handler det om å optimalisere bruken av lokalene og utforme lokalene basert på de reelle behovene. På den måten kan vi påvirke energiforbruket og andre driftsutgifter i lokalene. I tillegg vil en trivelig og funksjonell arbeidsplass påvirke de ansattes velvære og arbeidsresultat.

Arbeidsplass

COVID-19-pandemien har i stor grad endret arbeidslivet og arbeidsplassen. Det må tas hensyn til helsesikkerheten og hjemmekontoret har blitt et alternativ til kontorarbeid. Hvordan ser fremtidens arbeidsplass ut, og hvordan skiller den seg fra den vi har i dag?

Anne-Maria: En arbeidsplass må kunne tilpasse seg plutselige endringer i arbeidssituasjoner og måtene vi jobber på. Ved å bruke en tjenestemodell kan arbeidsplassen mye raskere tilpasse seg disse endringene. Sammenlignet med å kjøpe møbler, gjør en tjenestemodell det mye enklere å sikre at den tekniske kvaliteten til arbeidsplassen alltid er i orden og møter kravene til de ansatte, samtidig som livssyklusen til det individuelle produktet maksimeres.

Eerikki: Kvalitet vil bli stadig viktigere og behovet for fleksibilitet vil øke. Store endringsprosesser vil bli erstattet med hyppigere og mindre justeringer. En arbeidsplass må leve i samsvar med behovene til både de ansatte og virksomheten.

Ville: Viktigheten av arbeidsglede og medarbeidertilfredshet på arbeidsplassen kommer til å øke når det kommer til å ivareta fysisk og mental helse. En måte å redusere sykefraværet på er ved å ta hensyn til ergonomi.

Hvordan kan Martela hjelpe virksomheter og organisasjoner tilpasse seg endringene nå og i fremtiden?

Anne-Maria: Vår misjon er å skape arbeidsmiljøer som de ansatte ønsker å komme tilbake til. Et funksjonelt lokale er attraktivt og ergonomisk, og det får de ansatte til å få lyst til å være fysisk til stede og muliggjør forskjellige typer samarbeid.

Eerikki: Ved å forstå de ansattes behov kan vi tilby de riktige løsningene med tanke på kvalitet og dimensjonering. Bærekraft må tas hensyn til gjennom hele driftskjeden.

Ville: Martela er i stand til å implementere hele arbeidsplasstjenesten fra start til slutt, helt fra R&D og planlegging, til installasjon, vedlikehold og resirkulering av produktene på en bærekraftig, effektiv og konkurransedyktig måte.

Hva var de store suksessene i Martelas bærekraftsarbeid i 2021?

Ville: Martela har vært forpliktet til prinsippene i FNs initiativ for bærekraftig arbeid (UN Global Compact) siden 2011. Denne forpliktelsen viser vi gjennom arbeidet vårt mot å sikre en bærekraftig forsyningskjede.

Anne-Maria: Noen av kundene våre har vært fokuserte på å sikre at kjøpene deres er bærekraftige via en tredjeparts revisjon. Under revisjonen har vi klart å fremlegge vårt arbeid med sosialt ansvar i vår forsyningskjede i praksis. Vi er også stolte over å ha muligheten til å delta i det nylig lanserte karbonavtrykkprogrammet, som lar oss vise hvordan vår sirkulære økonomimodell skaper reell verdi, både for kundene våre og formiljøet.

Eerikki: Bærekraft er kjernen i hvordan vi utvikler virksomheten vår. Det er en tydelig økning av etterspørsel og bruk av vår tjenestemodell og resirkulerte møbler.

Martela har klart å fornye seg selv over tid ved å møte behovene arbeidslivet har gitt til enhver tid, og til og med ved å forutse dem. Hvordan kan Martela fornye seg selv og holde seg oppdatert fremover?

Ville: Evnen til å fornye seg kommer fra Martelas historie: Ved å utfordre oss selv. Vi har alltid vært pionerer innen teknologi, tjenester og produkter knyttet til arbeidsplassen. Vi følger med på markedet og megatrendene, fokuserer på forskning og utvikling, og vi har de beste ekspertene i bransjen. Klientene våre utgjør globale lederselskap innenfor deres bransjer, og vi har et sterkt partnernettverk. Vi tror at utvikling gjør oss konkurransedyktige og skaper muligheter for vekst.

Eerikki: Sammen med våre kunder og partnere kan vi forutse behovene som utgjør utviklingsgrunnlaget. Vi må være fleksible og klare til å tilpasse oss, og når vi designer tjenestene våre, må vi observere situasjoner som raskt kan endre seg.

Ville, Anne-Maria & Eerikki
Ønsker du å lære mer om bærekraft i arbeidsplassutvikling? Ønsker du å lære mer om Arbeidsplassen som en tjeneste?
Anne-Maria Peitsalo
direktør for bærekraft og kvalitet
anne-maria.peitsalo@martela.com
tlf. +358 10 345 5205
Eerikki Mikkola
leder for bedriftsdesign og -utvikling
eerikki.mikkola@martela.com
tlf. +358 10 345 5128