Minna Suomalainen
Arbeidsmiljøekspert Minna Suomalainen, sivilingeniør, jobber i mellomskiktet mellom data, mennesker og design. Brukerstyrt data inspirerer henne mest i arbeidet. Hos Martela er Minas hovedoppgaver å samle inn og analysere data og visualisere informasjon. I stedet for å fokusere helt på de statistiske og numeriske delene av analysen er det viktig for henne å understreke de sosiale aspektene ved dataene. "Når du ser på data, er det alltid viktig å huske at det er en person som står bak hver informasjonsdel."