Sisustussuunnittelu Katariina Rintee
Jyväskylä, 2022

Digialla panostetaan laajasti positiiviseen henkilöstökokemukseen

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Digialla on Suomessa kahdeksan toimistoa, minkä lisäksi Ruotsin toimisto Tukholmassa. Lisäksi Digian tytäryhtiö Climber toimii Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Alankomaissa ja Tanskassa. Henkilöstöä Digialla on yli 1 300.

Visio tulevaisuuden työstä ohjaa Future of work -hanketta

Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä Future of Work -hankkeessa on varustauduttu koronan jälkeiseen arkeen ja kehitetty Digian monipaikkaista, joustavaa työarkea seuraavalle tasolle. Hankkeen tavoitteena on luoda Digia-kampus, joka on toimistojen, kotitoimistojen ja muiden etäpisteiden verkosto, jossa on vapautta valita kuhunkin tilanteeseen ja työtehtävään sopiva työn tekemisen paikka. Digialla päätettiin 2021 varmistaa kotitoimiston toimivuus ja Työympäristö palveluna -mallin avulla yli 500 kotityöpistettä onkin jo toimitettu digialaisten käyttöön.

Oleskelutila
Ihmisiä istumassa sohvilla

Kutsutaan tekijät tervetulleiksi takaisin toimistoille

Digialla on myös uudistettu toimistoja laajasti 2021–2022 aikana – tavoitteena oli houkutella ihmisiä toimistolle pitkän etätyöjakson jälkeen. Yrityksessä haluttiin panostaa henkilöstön sitouttamiseen ja hiljaisen tiedon jakamiseen myös toimistolla. Sujuvan ja joustavan työarjen toivotaan sitouttavan ja tukevan henkilöstön hyvinvointia. Etätyöjakson aikana mielenterveyspoissaolot olivat huolestuttavasti hieman kasvaneet.

Osallistaen pois perinteisestä

Jotta muutoksesta saataisiin mahdollisimman käyttäjälähtöinen, henkilöstön parissa teetettiin kysely, josta selvisi hyvin esiin toiveet sekä toimistojen että työtapojen suhteen. Tiloja haluttiin viedä pois perinteisestä mallista ja tukemaan paremmin hybridityötä. Toivottiin myös rentoja kodinomaisia tiloja sekä lisää mahdollisuuksia Teams-palaverien pitämiseen. Henkilöstö suunnitteli tekevänsä töitä kotona yli puolet työviikosta ja toimistotyötä varten sovittiin tiimikohtaiset ankkuripäivät, jolloin kollegoja on helppo kohdata toimistolla.

Neuvotteluhuone
Kaksi henkilöä PodBooth Meetingissä

Laatuun satsattiin vastuullisesti

Jyväskylän ja Helsingin toimistoissa neliömäärät pienenivät uudistuksen myötä. Kustannussäästöt mahdollistavat panostamisen toimistojen keskeiseen sijaintiin ja laadukkaisiin tiloihin. Ympäristövastuun huomioiminen oli tärkeässä roolissa muutoksessa: tehostetun tilankäytön ja jatkossa myös yhteiskäyttötilojen avulla vähennetään energiakulutusta. Digialla lasketaan toimistojen hiilijalanjälkeä ja kompensaatioiden avulla toimistot ovat olleet jo kaksi vuotta hiilineutraaleja.

Onnistunut lopputulos houkuttelee tulemaan paikalle

Martelan suunnittelija Katariina Rintee suunnitteli Jyväskylän toteutuksen henkilöstön osittain lennokkaidenkin toiveiden pohjalta ja uudistetut tilat saatiin käyttöön samaan aikaan toimistolle palaamisen kanssa. Jyväskylän muutosprojektista vastannut Digian Office Coordinator Virpi Hautakangas toteaa: ”Toimiston ilme muuttui huomattavasti ja muutos oli erittäin onnistunut! Uudessa toimistossa työskentelevät ovat jakaneet positiivisia kokemuksiaan muille ja teemapäivillä on lisäksi houkuteltu ihmisiä tutustumaan uudistettuihin tiloihin.”

Käyttäjiä kaivataan vielä lisää, sillä toimistolla tapahtuvan työn edut ovat olleet selkeitä. ”Hybridityö on tullut jäädäkseen, mutta uskomme, että etätyön määrä laskee, kun kollegojen kohtaamisten energisoiva vaikutus konkretisoituu”, pohtii Digian CFO Kristiina Simola. Valtaosa digialaisista on päässyt tekemään hybridityötä uudistetussa toimistossa ja laadukkaassa kotitoimistossa ja Digialla on jo huomattu tämän positiiviset vaikutukset työnantajaan sitoutumiseen.

Viimeisimmät referenssit