Oppimisympäristöt

Toimivaa, ajatonta ja korjattavissa – oppimisympäristöt voi toteuttaa vastuullisesti

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi kriteeri kaikissa hankinnoissa, vaatteista kalusteisiin ja rakennuksiin. Myös vastuullisen oppimisympäristökehittämisen tarve on lisääntynyt merkittävästi. Miten kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan toteuttaa vastuullisuutta tilasuunnittelussa?

Vastuullisuus tilasuunnittelussa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sisustus- ja kalustesuunnitteluprosesseissa tehdään kestäviä arvovalintoja käytettävien tuotteiden ja materiaalien suhteen. Näitä ovat esimerkiksi kierrätettävyys sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä valmistusprosessi. Huomiota on kiinnitettävä myös tilojen monipuoliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä käyttäjien tarpeet aidosti huomioivaan kalustukseen.

Kestävää estetiikkaa ja vastuullisia materiaaleja

Ajattomat tuotteet kestävät aikaa ja käyttöä sukupolvelta toiselle. Estetiikan lisäksi on syytä varmistaa, että tuotteiden rakenteet on suunniteltu ja testattu kestämään käytössä pitkään sekä helposti korjattaviksi ja huollettaviksi. Laadukkaiden tuotteiden käyttöikää voi pidentää korjaamalla ja vaihtamalla kuluvia osia.

Martelan tuotteet ovat paitsi kestäviä ja kunnostettavia, myös modulaarisiksi suunniteltuja. Tämä mahdollistaa isomman määrän tuotteita pienemmästä määrästä komponentteja. Tämän ansiosta mallisto on myös visuaalisesti yhteneväinen ja tuotteet ovat helpommin yhdisteltävissä toisiinsa. Valmistuksessa suositaan pitkään kestäviä, kierrätettäviä ja vastuullisesti tuotettuja materiaaleja.

Lasikoppi ja pöytäryhmät koulun käytävällä

Kouluympäristössä kalusteet ovat kovalla koetuksella

Kouluissa ja oppilaitoksissa kalusteiden on kestettävä vuosikausia päivittäistä ja ajoittain kovaakin käyttöä. Siksi kalusteiden laatuun panostaminen on olennainen osa vastuullista suunnittelua.

Martelan kalustekunnostus- ja huoltopalvelun avulla voidaan kalusteiden käyttöikää pidentää ja siten vähentää uusien tuotteiden valmistamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Martelan kalusteiden eri osat on myös helppo kierrättää, kun niiden elinkaari on lopussa.

Oppimisympäristön hiilijalanjälki perustuu tilan kokoon, käyttöön ja kalusteisiin. Siksi vastuullisuutta on syytä tarkastella laajemmin kuin vain kalusteiden hiilijalanjäljen kautta. Tilankäyttöä suunniteltaessa on tärkeää luoda katse käyttäjäkuntaan. Keitä kaikkia ja millaisia oppimismuotoja tila palvelee, ja miten pitkään?

Osallistavalla suunnittelulla toimiva ja aikaa kestävä lopputulos

Yksi keino varmistaa kestävä lopputulos on käyttää hankintamallina varhaisen vaiheen kilpailutusta, joka antaa mahdollisuuden esimerkiksi kouluhenkilöstön ja oppilaiden aitojen tarpeiden tunnistamiseen.

”Esimerkiksi Mansikkalan koulukeskuksessa Imatralla oppilaiden toiveissa nousi selkeästi esiin aktiivisemman työskentelyn mahdollistava, muuntautuva ergonomia”, kertoo Paula Viertola, oppimisympäristöasiantuntija Martelalta.

Osallistava suunnittelu voi olla oiva työkalu myös yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kasvattamisessa ja se tarjoaa arvokkaan areenan yhteiselle keskustelulle. Koko opiskeluyhteisö voidaan ottaa mukaan suunnitteluun, ja siten innostaa myös oppilaita tai opiskelijoita ottamaan aktiivisesti osaa yhteisiä tiloja koskevaan keskusteluun.

Kukaan ei tiedä, millaista opiskelu on kymmenen vuoden päästä. Opetusmetodit muuttuvat ja oppilaitoksen käyttäjien määrä voi kasvaa tai vähentyä merkittävästikin. Turvallisin ratkaisu onkin hankkia osa tai kaikki kalusteet palvelumallin avulla. Palvelumalli ja mahdollistama joustavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei tulevaisuuden tilantarvetta tarvitse arvailla eikä turhia kalusteita tarvitse hankkia vain varmuuden vuoksi.

Viivotin ja vihkoja Salmiakki-pöydällä
Lapset säkkituoleissa

Tervetuloa tutustumaan parhaisiin joustaviin ratkaisuihin oppimisen ja opettamisen tukemiseksi Educa-messuille!

Martelan löydät osastolta 6d48. Tule tutustumaan uutuustuotteisiin ja kuulemaan käytännön esimerkkejä joustavista ja vastuullisista oppimisympäristöistä! Lisäksi Educassa kaksi mielenkiintoista puheenvuoroa modernisti toteutetuista upeista kouluhankkeista:

  • Kortepohjan kouluprojektin esittely, Tulevaisuuden luokkahuone -lava perjantaina 27.1. klo 13–13.30
  • Lauritsalan koulun esittely Tieto-lava perjantaina 27.1. klo 16–16.45