Sisustussuunnittelu Elsa Vuoskoski ja Reetta Lukka, osallistamisprosessi Paula Viertola
Imatra, 2020

Mansikkalan koulukeskus toimii Suomen suurimmassa puukoulurakennuksessa Vuoksen rannan tuntumassa. Koulukeskus sisältää päiväkodin, esikoulun, peruskoulun ja lukion – sen oppilasmäärä on noin 1 400. Puinen rakennus viestii omalta osaltaan Imatran kaupungin tavoitteita tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunki päätti nelisen vuotta sitten luopua yhdeksästä koulurakennuksesta ja keskittää opetuksen kolmeen koulukeskukseen. Investointi toteutettiin elinkaarihankkeena eli rakentaja vastaa 20 vuotta kiinteistön ylläpitohuollosta. Tilojen suunnittelussa kiinnitettiin erityishuomiota opetustilojen muunneltavuuteen, tilojen esteettömyyteen ja äänimaailman hallintaan.

Käytävä Mansikkalan koulukeskuksessa
Mansikkalan koulukeskuksen ruokala

Osallistava suunnittelu helpotti muutosjohtamista

Rakennuksen sisustussuunnittelu toteutettiin varhaisen vaiheen kilpailutuksena. Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen kertoo: ”Opetusmallien muuttuessa ja koulujen kasvaessa kokonaisuuden hallitseminen, tulevaisuuteen katsominen ja muuntojoustavuus ovat avainasioita. Varhaisen vaiheen kilpailutus mahdollistaa, että aikaisesta vaiheesta saakka tehdään suunnittelua yhdessä ja saadaan käyttäjät osallistettua.”

Osallistava suunnittelu tarjosi arvokkaan mahdollisuuden yhteiselle keskustelulle. Prosessi aloitettiin muodostamalla ymmärrystä käyttäjien päivittäisestä toiminnasta tiloissa, minkä jälkeen kalustetarpeita ruvettiin konkretisoimaan työpajatyöskentelyn muodossa. Eri käyttäjäryhmät huomioitiin laajasti, mikä auttoi tuomaan esiin erilaiset näkökulmat ja tarpeet. Oppilaiden toiveissa nousi selkeästi esiin muun muassa aktiivisemman työskentelyn mahdollistava, muuntautuva ergonomia. ”Osallistavan prosessin avulla työskentely eteni johdonmukaisesti ja selkeästi eteenpäin. Prosessin avulla saimme luotua upean yhteiskehittämisen ilmapiirin työskentelyyn ja koimme hienoja oivalluksen hetkiä yhdessä”, sanoo Paula Viertola, oppimisympäristöasiantuntija Martelalta.

Näkymä alakertaan
Luokkahuone Mansikkalan koulukeskuksessa

Sisustussuunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Perkon arkkitehtien Eeva Turusen ja Olli Pursiaisen sekä Martelan suunnittelijoiden Elsa Vuoskosken ja Reetta Lukan sekä oppimisympäristöasiantuntija Paula Viertolan kanssa. Hyvä yhteistyö kalustevalintojen sekä niiden materiaalien ja sävyjen osalta takasi, että lopputulos oli kauniisti sopusoinnussa talon arkkitehtuurin kanssa. Martela oli vastuussa myös irtokalusteiden ja -mattojen toimittamisesta. Kalustevalintoja ja tilojen yleisilmettä pääsi arvioimaan myös koko henkilöstö kaupungintalolla järjestetyssä pop-up -työpajassa. Olennainen osa tilojen käyttöönottoa oli Uudet tilat haltuun -työpaja, jossa henkilöstö sekä opiskelijoiden edustus keskustelivat yhdessä uusien tilojen mahdollisuuksista ja niiden vaatimista koko talon yhteisistä toimintamalleista.

Miten Mansikkalan koulussa opiskellaan kymmenen vuoden päästä?

Mansikkalan alueen ja koulun suosio oli huomattavasti arvioitua suurempi, mikä toi käyttöönottoon pandemian lisäksi omat haasteensa. Lisätilan valmistuttua käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä uusiin tiloihin. Koulun rehtori Lasse Tiilikka toteaakin tilan mahdollisuuksista: ”Rajoitukset toki huomioiden uudet tilat ovat nostaneet yhteistyön täysin eri tasolle kuin aikaisemmin. Tila on suunniteltu joustavaksi – ryhmätyöskentelytilat ja toisaalta omat hiljaisen työskentelyn sopet ovat oppilaille tärkeitä. Ala-asteen koululaiselta saatu kommentti ”Ihan kuin olisi matkalla hotellissa!” kuvaa hyvin oppilaiden innostusta. Välillä koulussa kulkiessa pitää itseäkin melkein nipistää, että saa tosiaan tehdä töitä tällaisessa paikassa!”

Ensimmäisen vuoden aikana aularatkaisuihin on jo tehty pieniä muutoksia ja tilojen jatkokehittäminen on jo mietittynä. ”Kalustehankinnat on tehty joustavasti, sillä osa on hankittu palvelumallilla, joka mahdollistaa kalusteiden lisäämisen, poistamisen tai vaihtamisen tarpeen mukaan. Kukaan ei tiedä minkälaista opiskelu on kymmenen vuoden päästä, joten tämä on moderni ja kokonaistaloudellisesti edullisempi ratkaisu,” toteaa Sami Turunen.

Toteutus: Martela-keskus, Offimar Oy

Viimeisimmät referenssit