Eerikki Mikkola

KTM Eerikki Mikkola (1981) vastaa Martelalla palvelumuotoilusta. Mikkolalle asiakas- ja käyttäjäkokemus on suunnittelutyön keskiössä ja hänelle on erityisen tärkeää osallistaa projektin sidosryhmät palvelumuotoilun eri vaiheissa. Mikkola etsii aina uusia tapoja innovoida, kokeilla ja kehittää – yhdessä.

”Paras työympäristö luodaan käyttäjälähtöisesti, ihmisiä osallistaen."