Beatbox ja Minibeat ovat oppimis- ja työympäristöihin sopivia katsomomaisia kalusteita,
jotka luovat rentoja kokoontumispaikkoja oleskeluun, ryhmätyöskentelyyn sekä erilaisiin esitystilanteisin. Beatbox on myös kätevä ratkaisu aulojen ja käytävätilojen aktiiviseen hyödyntämiseen. Kun katsomoita on useampia rinnakkain tai vastapäätä toisiaan, muodostuu auditoriomainen tilaratkaisu.