Sisustussuunnittelu Reetta Lukka, Jonna Rehmonen ja Elsa Vuoskoski
Turku, 2018

Turun Hirvensaloon valmistui kesällä 2018 Syvälahden uudenlainen monitoimitalo. Saman katon alta löytyy noin 600 oppilaan koulu, 140 lapsen päiväkoti, kirjasto, lastenneuvola sekä tilat nuorisotoimelle ja kouluterveydenhuollolle.

Turun kaupungin tavoitteena oli rakentaa monikäyttöinen ja turvallinen rakennus, joka palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia eri käyttäjiä sekä tarjoaisi modernin, terveellisen ja innostavan oppimisympäristön.

Tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö

Syvälahden monitoimitalo toteutettiin allianssiurakkana, jonka osapuolina toimivat Visible (NCC Suomi ja Caverion Suomi), Verstas Arkkitehdit ja Turun kaupunki. Martela toteutti kohteen sisustussuunnittelun ja kalustamisen.

”Joukko eri alojen ammattilaisia jakoi koko projektin ajan selkeän yhteisen päämäärän ja saavutti näin erinomaisia tuloksia. Teimme talon ja tilat, joissa uuden opetussuunnitelman toteuttaminen on helpompaa. Kalusteratkaisuilla on onnistumisessa keskeinen vaikutus. Ja mikä tärkeintä, ihmiset ovat olleet oikein tyytyväisiä”, Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo kertoo.

Useat Syvälahden monitoimitalossa tehdyt ratkaisut edesauttavat uuden opetussuunnitelman toteuttamista: oppimisympäristö tukee oppilaiden omaa oivaltamista, kokemuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Rakennus on kaikenikäisten yhteis- ja vuorokäyttöön soveltuva ympäristö, jonka tiloja voidaan helposti muunnella ja hyödyntää monimuotoiseen oppimiseen. Korttelimaiset oppimistilat sopivat yhteisopettajuuteen, jossa vähintään kaksi opettajaa suunnittelee, ohjaa ja arvioi yhdessä sovitun kokonaisuuden. Näin voidaan entistä helpommin vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

”Henkilökunnan yhteiset tilat tarjoavat vuorovaikutuksen lisäksi paikan myös virkistäytymiselle. On ollut hienoa huomata koko talon henkilökunnan yhdessä oleminen kahviossamme”, Salo kertoo.

Käyttäjä kaiken edelle

Uudenlaisten tilaratkaisujen lisäksi kalusteilla oli kokonaisuuden kannalta keskeinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kalusteratkaisuilla haluttiin tukea talon yhtenäistä ja viihtyisää yleisilmettä. Lisäksi kalusteiden tuli olla toimintaa tukevia, ergonomisia, helposti muunneltavia, kulutusta kestäviä sekä ekologisia.

Rakennuksen tilat, kuten kirjasto ja nuorisotila, ovat aktiivisesti käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Monitoimitalon siistinä pitämisen helppous huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Käyttäjien arjen helpottamiseksi monitoimitaloon asennettiin myös tilavarausjärjestelmä, joka osaltaan tukee talon monipuolista käyttöä.

“On suunnittelijan vastuulla varmistaa, että valmiissa tilassa on hyvä olla. Kalustusta suunnitellessa keskityimme tilan hyvin erilaisiin käyttäjiin, jotta valmis kokonaisuus palvelisi heitä kaikin puolin mahdollisimman hyvin. Päätavoite pysyi kirkkaana läpi suunnittelun ja tämä näkyy nyt käytännössä”, Martelan sisustussuunnittelija Reetta Lukka kuvailee.

Syvälahti Community Centre in Turku, Finland
Turun hyvän rakentamisen palkinto 2018 Verstas Arkkitehtien suunnittelemalle Syvälahden koululle

Turun kaupunkikuvatyöryhmän myöntämä vuoden 2018 hyvän rakentamisen palkinto luovutettiin 31.1. Turussa Verstas Arkkitehdeille. Palkintoperustelujen mukaan Syvälahden koulu on onnistunut kokonaisuus, johon on vaikuttanut pitkässä ketjussa moni toimija aina kaavoituksesta urakoitsijaan ja tilojen käyttäjiin asti. Erityisen arvokkaana kaupunkikuvatyöryhmä piti sitä, että suunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä rakennuksen käyttäjien kanssa.

Viimeisimmät referenssit