Helsinki, 2022

Staria auttaa kasvuyhtiöitä kehittymään kansainvälisen tason supertähdiksi, tarjoamalla kansainväliset talouspalvelut yli 40 maahan ainutlaatuisella one stop -toimitusmallilla ja vahvalla teknologiapohjalla. Perinteisen taloushallinnon roolia ravisteleva Staria halusi päivittää pääkonttorinsa ilmentämään paremmin liiketoimintaansa ja arvojansa sekä tukemaan uusia tapoja tehdä työtä. Helsingin toimiston uudistamisen kumppanina tila- ja sisustussuunnittelun ja vuokrasopimusneuvotteluiden osalta toimi Rakka Works.

Starian ruokailutila
Lounge-alue Starian toimistolla

Starian kulttuuri ja uudet tavat tehdä töitä ohjasivat suunnittelua

Toimistokonsepti kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Starian Chief People & Culture Officer Sanni Koskelan sekä useiden starialaisten kanssa. Konseptin keskiössä toimi uudenlaisen työntekijä- ja asiakaskokemuksen luominen tilassa. Tarkoituksena oli saada fyysinen tila vastaamaan organisaation kulttuuria ja identiteettiä. Tilojen sijoittelun lähtökohtana toimi vyöhykkeistäminen erilaisiksi työntekemisen alueiksi. Toimisto jakautuu aktiivisempiin ja hiljaisempiin tiloihin ottaen näin ollen huomioon erilaiset työnteon tavat ja tarpeet. Kohtaamistila sijoitettiin parhaalle näköalapaikalle, L:n muotoisen pohjan risteyskohtaan.

"Pyrimme luomaan Starialle tilan, joka tekee kulttuurin elettäväksi. Tila ilmentää Starian tahtotilaa murtaa perinteisiä ajatuksia taloushallinnosta ja avustaa organisaatiota voimakkaassa kasvussa läpinäkyvyydellään ja monimuotoisuutellaan. Kasvuntilassa ympäristö toimii kulttuurivahvistimena, joka saa kulttuurin soimaan organisaatiossa. Tila levittää kulttuuria ihmisten välillä”, kuvailee Rakka Worksin työympäristöstrategi Tero Helenius.

Ihmisiä Starian toimistolla
Ihmisiä Starian toimistolla

Kasvuyhtiö arvostaa joustavuutta

Staria on kasvuyhtiö ja kalustehankintojen osalta haettiin joustavuutta henkilöstön määrän muuttuessa. Parhaaksi ratkaisuksi valikoitui Martelan joustava Työympäristö palveluna -malli. Kertainvestoinnin sijaan Staria maksaa kalusteista kuukausivuokraa, jota päivitetään kalustetarpeiden mukaisesti. Sopimukseen sisältyy myös säännöllinen kalusteiden huoltopalvelu sekä seurantakysely henkilöstölle. Malli pohjautuu kiertotalouteen, joten Martela vastaanottaa tarpeettomaksi jäävät kalusteet ja ne kunnostetaan seuraavaa käyttöä varten.

Työympäristö tukee starialaisten hyvinvointia

Toimiston visuaalinen ilme on yhdistelmä puhuttelevaa rohkeutta, tyylikkyyttä ja laadukkaita materiaaleja arvokiinteistön historiaa ja sijaintia Helsingin Mikonkadulla kunnioittaen. Valo tulvii sisään toimiston suurista ikkunoista, ja kalusteet ja kevyet seinäkkeet rajaavat tilaa eri työntekemisen vyöhykkeisiin. Vuosi uusien tilojen käyttöönoton jälkeen syyskuussa 2023 toteutetun seurantakyselyn mukaan tilat palvelevat hyvin työtehtäviä ja yli 84 % vastaajista koki työympäristön edistävän työhyvinvointia. Jatkokehittämistä toivottiin tiloille, jotka palvelevat pidempiaikaista keskittymistä vaativaa työtä ja etätapaamisia. Toimiston vetovoimatekijöinä korostuvat starialaisten keskuudessa viihtyisyys, työvälineet ja sosiaalinen vuorovaikutus.

"Helsingin kotipesämme uudistukseen oli ladattuna paljon korkealentoisiakin odotuksia ja ne kaikki ylittyivät. Tämä on ollut yksi onnistuneimmista investoinneistamme vähään aikaan, sillä muutos on nostanut tilan käyttöasteet ihan eri tasoille ja tuonut niin starialaiset kuin verkostomme yhteen yhä tiiviimmin. Työntekijämme korostavat palautteessaan tilan avaruutta, harmonisuutta, kauneutta ja uniikkeja yksityiskohtia. Olemme saaneet paljon kiitosta monipuolisista tilaratkaisuista ja tilan kokonaisvaltaisesta toimivuudesta, jotka palvelevat hyvin erilaisia kohtaamistarpeita. Eikä vähemmistöön ole jääneet myöskään ”wow”-kommentit uusien henkilöiden astuessa sisään toimistoomme ensimmäistä kertaa”, summaa Koskela.


Kuvat: Akifoto & Rakka Works