Sisustussuunnittelu Jonna Rehmonen
Pirkkala, 2017

Pirkkalan lukiolaiset, opettajat ja muu henkilökunta muuttivat uuteen koulurakennukseen syksyllä 2017. Opettajista muodostettu projektitiimi on ollut mukana rakennuksen ja sisustuksen suunnittelussa alusta alkaen. ”Tämä on sellainen once in a lifetime -projekti. Harva opettaja pääsee tällaiseen projektiin mukaan”, sanoo apulaisrehtori Kaisa Putaja.

Käänteisellä kilpailutuksella haluttuun lopputulokseen

Käänteinen kilpailutus mahdollistaa juuri haluttujen kalusteiden hankkimisen. Hankinnan arvo, tavoitteet ja haluttu lopputulos määritellään ennalta. Valintakriteereinä toimivat käyttäjille tärkeät asiat, kuten kokonaisuuden toimivuus ja kalusteiden riittävyys, muunneltavuus, esteettisyys ja ergonomia.

Suunnittelun lähtökohtana oli muunneltavuus ja uuden opetussuunnitelman huomioiminen. Julkisiin oleskelutiloihin haluttiin opiskelijoille mahdollisuus pieneen omaan tilaan eriöiden avulla, joissa on istumapaikka, pöytä ja oma akustoiva tila. Eriöistä tulikin välittömästi opiskelijoiden suosikkipaikkoja.

Viihtyisässä koulussa on kiva opiskella

Opettajat ja oppilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä uuteen koulurakennukseen sekä sen sisustuksellisiin ratkaisuihin. Koulu on viihtyisä ja valoisa, ja kaikelle tekemiselle on hyvin tilaa. Lukiorakennusta käytetään todella paljon myös iltaisin kunnan muuhun toimintaan. ”Täällä on järjestetty kunnanvaltuuston ja puolueiden kokouksia, tämä on ollut hyvin aktiivisessa käytössä. Myös erilaisia musiikkitilaisuuksia on ollut hyvin paljon. Tästä on tullut sellainen kunnan olohuone – kuntalaisille tämä on avoin aina, kun on tilaa”, kertoo rehtori Marjukka Suihko.

Viimeisimmät referenssit