Mikkeli, 2018

Kansallisarkiston aineistojen muutto Mikkeliin

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa. Kansallisarkiston tehtävänä on kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen pysyvä säilyttäminen ja saatavuuden varmistaminen sekä niiden käytön edistäminen.

”Kansallisarkiston keskusarkisto valmistui Mikkeliin vuodenvaihteessa 2017. Keskusarkiston käyttöönottoon liittyvien aineistosiirtojen toteutus kilpailutettiin Hanselin puitejärjestelyn mukaisesti”, kertoo johtaja Juhani Tikkanen Kansallisarkistosta.

Ainutlaatuinen palvelutyökokonaisuus

Kansallisarkiston muutto Helsingistä Mikkelin keskusarkistoon on Martelan historian suurin palvelutyökokonaisuus. Yhteensä aineistoja siirrettiin eri toimipisteiden välillä 53 hyllykilometriä. Aineistoja pakattiin, siirrettiin ja hyllytettiin useammassa osoitteessa samanaikaisesti neljän kuukauden ajan – projekti työllisti päivittäin 20-25 henkilöä.

Muuton toteuttamiseen tarvittiin yhteensä 11 000 rullakkoa ja ajokilometrejä kertyi 134 000. Normaalien aineistosiirtojen lisäksi tyhjennettävistä tiloista purettiin puuhyllyjä sekä arkistolaatikostoja, ja toteutettiin muita asiakkaan tilaamia lisätöitä.

53
Hyllykilometriä siirtyi eri toimipisteiden välillä
11 000
Rullakkoa tarvittiin muuttoon
20-25
Henkilöä työskenteli päivittäin projektissa

Hyvä projektijohto ja joustavuus takasivat onnistuneen lopputuloksen

”Osan aikaa aineistojen pakkaukset, siirrot ja hyllytykset olivat käynnissä samanaikaisesti neljässä toimipisteessä, mikä asetti omat haasteensa niiden toteutukselle ja resursoinnille. Alun perin asetettu tavoiteaikataulu pystyttiin kuitenkin alittamaan lähes kahdella viikolla. Yhteistyö Martelan kanssa sujui Kansallisarkiston yli 200-vuotisen historian suurimmassa yksittäisessä logistiikkaprojektissa erittäin hyvin ja joustavasti”, toteaa Tikkanen.

Martelan muuttomiehet muuttamassa Kansallisarkiston keskusarkistoa Mikkeliin
Kirjoja Kansallisarkiston keskusarkisto Mikkelissä

Viimeisimmät referenssit