Sisustussuunnittelu Reetta Lukka ja Maarit Vuori
Hattula, 2016

Käänteisellä kilpailutuksella parhaat ratkaisut

Käänteisen kilpailutuksen avulla Juteinikeskus sai toimivan ratkaisun valitsemallaan budjetilla. Kilpailutuksen keskiöön nostettiin lapsen etu, pedagogisten tavoitteiden toteutuminen ja uudenlaisen oppimisympäristön uudet tilatarpeet. Martelan asiantuntijat keskittyivät suunnitelmassaan käyttäjien tarpeiden ja toiveiden täyttävien toiminnallisuuksien toteuttamiseen hyödyntäen malliston ja toimitusketjun parhaita mahdollisuuksia.

”Mielestäni tärkein etu käänteisessä kilpailutuksessa verrattuna perinteiseen on nimenomaan se, että tällä tavalla me saadaan asiantuntijoiden näkemyksiä tästä kokonaiskalustamisesta ihan eri tavalla. Me saamme kokonaisnäkemyksen siitä mitä ympäristöt voivat olla ja mitä ne voivat antaa oppilaille, ryhmille ja opettajille.

”Käänteisen kilpailutuksen avulla saimme yrityksiltä parhaat näkemykset siitä mitä toiminnallisuuksia heidän avullaan voidaan tiloihin valitulla budjettisummalla toteuttaa. Valinnassa voitiin keskittyä tärkeimpään tavoitteeseen eli luoda oppilaille parhaat mahdolliset olosuhteet oppimiseen”, kertoo kilpailutuksesta vastannut, usean koulun hallinnollinen rehtori, Marko Seppälä.

Määrittelyvaiheen kautta tavoite kiteytyy

Minna Kallio, Juteinikeskuksen toiminnasta vastaava rehtori, kertoi määrittelyvaiheen tärkeydestä: ”Martelan työpajassa uuteen kouluun uutta toimintamallia toteuttamaan valitut opettajat kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteen. Oli äärettömän tärkeää, että suunnittelun lähtökohtana on toiminta. Työpajassa käytiin ensin läpi mitä tiloissa tullaan tekemään ja sen jälkeen mietitään erilaisia toteutusratkaisuja.”

”Työpajassa tuli esille, että Juteinikeskuksen avoimissa oppimisympäristöistä tulee työskentelemään yhtä aikaa jopa 90 oppilasta. Tilan täytyy toimia tarvittaessa yhtenä kokonaisuutena ja toisaalta erotella pienemmiksi ryhmiksi, niin että opettaja tai opettajat saavat kontaktin oppilaisiin. Akustiikan huomioiminen nousi tavallistakin tärkeämmäksi, koska keskuksessa on erittäin paljon avointa tilaa. Toisen kerroksen oppimisympäristöt ovat suorassa yhteydessä alakerrassa olevaan ruokasaliin. Vaikka akustiikan pohja luodaan arkkitehtonisilla ratkaisuilla on se huomioitava myös sisustuksessa. Sisustussuunnitelmassa pyrittiin vaikuttamaan akustiikkaan kaluste- ja materiaalivalinnoilla. Ympäriverhoillut kalusteet, siirreltävät tekstiilipintaiset seinäkkeet, väliverhot, matot, akustiset printtitaulut sekä kaappien taustapaneeliratkaisut samoin kuin sisäkattoon lisätyt akustiikkapaneelit vaimentavat yhdessä tehokkaasti ääntä”, kertoo Maarit Vuori, sisustussuunnittelija.

Toteutuksen kautta kokemukseen

”Koulun tilat suunniteltiin niin, että kaikkia tiloja voidaan hyödyntää oppimiskäyttöön", kertoo Reetta Lukka, sisustussuunnittelija. "Kun kalusteiden muotokieli ja värimaailma on yhtenäinen koko koulurakennuksessa, niin kalusteita voidaan siirtää tarpeen mukaan visuaalisen ilmeen kärsimättä. Joustavissa oppimisympäristöissä kalusteiden siirreltävyys ja monikäyttöisyys korostuu, koska tiloissa työskennellään muuttuvissa ryhmissä sekä erilaisilla toimintatavoilla. Ruokasalia käytetään myös juhlasalina, joten pöytien pitää olla helposti siirreltävissä.”

”Oppimisympäristöjen opettajat osallistuivat eri toimittajilta tulleiden tarjousten valintaan ja se koettiin erittäin tärkeäksi”, sanoo Kallio.

”Perinteisessä kilpailutuksessa olisi ollut suuri työ varmistaa, että kukin tarjoaja olisi tarkasti noudattanut tekemämme kalustelistan yksityiskohtaisia tuotevaatimuksia. Ja kuka pystyy toimittamaan valitut kalusteet halvimmalla. Nyt pääsimme valitsemaan sen vaihtoehdon, joka parhaiten vastasi odotuksiimme tilojen toiminnallisuudesta”, kertoo Seppälä.

”Kuukauden kokemuksella voin sanoa, että olemme erittäin tyytyväisiä. Tilojen yhtenäisyys on säilynyt, kun eri ratkaisut tukevat toisiaan. Meillä on hyvä akustiikka ja kauniit maisemat. Kun kalusteet ja kokonaisuus on harmonista ja esteettistä, niin koko koulun henki on selvästi rauhoittunut. Ja lapset ovat täällä kuin kotonaan; lapset istahtaa aina aulan keltaiselle sohvalle kotiin lähtiessään”, summaa Kallio.