Sisustussuunnittelu Reetta Lukka ja Elsa Vuoskoski, osallistamisprosessi Paula Viertola
Kaarina, 2022

Hovirinnan upea koulutalo Kaarinassa rakennettiin vanhan puretun koulun tilalle ja tilat otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Uudessa koulurakennuksessa on tilat suomenkielisen Hovirinnan koulun sekä ruotsinkielisen S:t Karins svenska skola -koulun 1–6-luokille ja esiopetukselle – yhteensä noin 600 oppilaalle. Kaksi koulua tekevät yhteistyötä käytännön asioissa, muun muassa teemapäivien suunnittelussa, ja hyödyntävät osittain samoja tiloja. Koulujen oppilaat kohtaavat toisiaan kohtaamistiloissa ja pihalla.

Osallistaminen muutosjohtamisen työkaluna

Koulu toteutettiin varhaisen vaiheen kilpailutuksena, mikä mahdollisti aidosti osallistavan suunnittelun sekä kulujen hyvän ennakoitavuuden. Martelan oppimisympäristöasiantuntija Paula Viertola ja sisustussuunnittelijat Reetta Lukka ja Elsa Vuoskoski osallistivat henkilöstöä ja oppilaita työpajoissa laajasti, minkä kautta saatiin kattavasti tietoa tarpeista tilojen toiminnallisuuden ja kalusteiden suhteen. Osallistaminen toimi myös muutosjohtamisen työkaluna ja helpotti tilojen käyttöönottoa. Tavoitteena oli luoda toiminnalliset, muuntojoustavat tilat, jotka tukevat uutta toimintakulttuuria.

Henkilöstö osallistui innostuneesti suunnitteluun, sillä väistötilojen jälkeen uusista tiloista haluttiin parhaat mahdolliset. Osallistamisprosessi mahdollisti aktiivisen ja avoimen kommunikoinnin ja auttoi pääsemään hyvään lopputulokseen. Pilottitilojen avulla konkretisoitiin suunnittelun suunta ja tehtiin vielä tarvittavia muutoksia.

Esikoululaisten lukuhetki
Oppilaat ja opettaja

Inspiraatiota lähiluonnosta

Tiloista haluttiin värimaailmaltaan aistiystävälliset, jotta ne edesauttavat vireystilan ylläpitoa ja vähentävät levottomuutta. Värimaailma on saanut innoituksensa kauniista lähiluonnosta. Kalustevalinnoissa suosittiin ajatonta ja kestävää muotoilua, ergonomiaa ja helppoa liikuteltavuutta. Suunnittelussa käytettiin samoja tuoteperheitä läpi rakennuksen, jotta kokonaisuus on yhtenevä ja kalusteita voidaan liikuttaa tarvittaessa tilojen välillä. Tilat soveltuvat hyvin yhteisopettajuuteen ja mahdollistavat oppilaille sekä ryhmäytymisen että oman rauhallisen tilan rajaamisen.

Uudet tilat lisäävät yhdessä tekemistä

S:t Karins svenska skolan rehtori Maria Engblom on lopputulokseen tyytyväinen: ”Koulu vastaa hyvin alkuperäisiä tavoitteita: tilat ovat toimivat ja kalusteet ja värit kauniit. Lisäksi koulussa tehty taideprojekti antaa oman ilmeensä koululle. Mielestäni tämä on Suomen kaunein koulu.” Suomenkielisen Hovirinnan koulun rehtori Taina Tilvis on jo nähnyt uusien tilojen lisänneen yhdessä tekemistä – tiloja jakavat väliseinät halutaan usein jättää auki. Myös henkilöstö on ottanut tilat ilolla vastaan: opetustilat ovat toimivat ja henkilöstön tilasta on tullut mieluisa hengähdyspaikka, jossa tauotetaan koulupäivää. Jatkokehityskohteena on säilytystilan lisääminen. Oppilailta on tullut pelkästään positiivista palautetta: puhelinkopit ja eriyttämistilat ovat suosittuja, ruokasalia esitellään ylpeinä vanhemmille ja erikoistiloissa jumppasalissa sekä musiikki- ja puu/tekstiilityön luokissa viihdytään.

Martela vastasi kouluhankkeen käyttäjälähtöisen tila- ja kalustesuunnittelun lisäksi myös muista elinkaaripalveluista: projektijohto, uusien kalusteiden toimitus ja asennus, väistötilojen tyhjennys ja kalusteiden välivarastointi ja toimitukset eri toimipisteisiin sekä tarpeettomiksi jääneiden kalusteiden vastuullinen kierrätys.

Opettajien palaveri neuvotteluhuoneessa
Henkilöstön tila

Viimeisimmät referenssit