Sisustussuunnittelu Hong Ngo-Aandal
Oslo, Norja, 2018
Holte Consulting on norjalainen konsultointiyritys, jolla on 40 vuoden kokemus projektien hallinnasta ja toteutuksesta. Yhdessä asiakkaidensa kanssa he käyttävät järjestelmällistä kokemukseen perustuvaa osaamista, jota tarvitaan menestyksekkäiden projektien toteutuksessa.

Holte Academy perustettiin alkuvuodesta 2016. Se on johtava osaamiskumppani ja projektikoulutuksen tarjoaja, jonka moni Norjan suurimmista yrityksistä on valinnut koulutusohjelmiensa järjestäjäksi.

Selkeät tavoitteet projekteille

Holten filosofiana on luoda työntekijälähtöistä yrityskulttuuria ja työympäristöjä. Lokakuussa 2018 Holte-konsernin tytäryhtiöt Holte Consulting ja Holte Academy muuttivat uusiin, yhteisiin tiloihin. Uusissa toimitiloissa työskentelee yhteensä 65 työntekijää.

Uudesta toimistosta haluttiin tehdä vaikuttava ja ilmapiiriltään inspiroiva ja leikkisä, mutta samalla toimiva. Lisäksi yritysten oman identiteetin säilyttäminen oli tärkeää. Tavoitteena oli myös luoda vuorovaikutusta ja synergioita sekä varata tiloja hiljaisuutta ja keskittymistä vaativalle työlle.

Tarpeet määriteltiin tarkasti

”Holte Consulting ja Holte Academy tarvitsivat uudet tilat, jotka tukevat liiketoimintojamme ja mukautuvat myös tulevaisuuden tarpeisiin. Määrittelimme tarpeemme yksityiskohtaisesti ennen kuin otimme yhteyttä Martelaan. Valitsimme kumppaniksemme Martelan, koska halusimme optimoida uudet tilat”, sanoo Holte Consultingin hallintopäällikkö Anne Tvedt.

Kokonaisvastuu hankkeesta oli Martelalla, ja toimiston suunnittelussa ja muutoksen toteuttamisessa hyödynnettiin Martelan elinkaarimallia. Projektitiimi pystyi vaikuttamaan suunnitteluun alusta alkaen. Projektissa kehitettiin kestäviä ratkaisuja ja luotiin vyöhykkeitä eri tarkoituksiin: keskittymiseen, yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja virkistäytymiseen. Näin varmistettiin, että tilat vastaavat työntekijöiden tarpeisiin koko työpäivän ajan.

”Meille oli erityisen tärkeää, että tilat ilmentävät arvojamme, periaatteitamme ja käytännön toimintaamme. Suunnitteluprosessiin kuului useita työpajoja avainhenkilöiden sitouttamiseksi. Martelan tiimi oli sekä erittäin luova että vahvasti ratkaisukeskeinen”, Tvedt kertoo.

Uusi toimisto paransi työtyytyväisyyttä

Martelan sisustussuunnittelija Hong Ngo-Aandal muutti projektitiiminsä kanssa tyhjät tilat työpaikaksi, johon työntekijät tulevat mielellään joka aamu. Suunnittelussa olivat inspiraation lähteinä pohjoismainen muotoilu, kaupunkilaisuus, kestävä kehitys ja leikkisyys.

”Uudet toimitilamme ovat samankokoiset kuin aiemmat tilamme, mutta vaikuttavat tilavammilta ja valoisammilta, ja tilankäyttö on tehokkaampaa. Olemme erittäin tyytyväisiä uusiin tiloihimme, mikä näkyy myös työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa. Viimeisimmässä kyselyssä tiloille annettiin yleisarvosanaksi 5,5 asteikolla 1–6. Suosittelemme ehdottomasti Martelaa työympäristön kehittämiskumppaniksi”, Tvedt sanoo.

Viimeisimmät referenssit