Sisustussuunnittelu Anne-Mari Juutilainen ja Elsa Vuoskoski
Kuopio, 2019

Tavoitteena asuinalueen toiminnallinen keskus

Hiltulanlahti on vahvasti kasvava ja kehittyvä pientalorakentamisen alue Kuopiossa, jonne valmistui elinkaarihankkeena kesällä 2019 uusi koulurakennus. Koulun suunnitteluvaiheessa huomioitiin alueen kasvu ja koulua onkin myöhemmin mahdollisuus laajentaa. Tällä hetkellä saman katon alta löytyy 300-paikkainen alakoulu sekä päiväkoti ja esikoulu 200 lapselle. Henkilökuntaa on yhteensä noin 50.

Lähtökohtana oli tilojen tehokas käyttö sekä muuntojoustavuus huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet – uudesta koulurakennuksesta on tulossa asuinalueelle toiminnallinen keskus.

Tavoitteena oli luoda ja kehittää uutta opetussuunnitelmaa tehokkaasti tukeva oppimis- ja toimintaympäristö, mahdollistaa yhteistoiminnallisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen sekä monipuolisten pedagogisten ratkaisujen toteuttaminen ja edistää hyvinvointia.

Suunnittelu yhdessä henkilökunnan kanssa

Käyttäjälähtöisen suunnittelun yksi keskeisistä elementeistä on eri käyttäjäryhmien mukaan ottaminen suunnitteluun jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Näin käyttäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa tehtäviin ratkaisuihin. Martelan järjestämään määrittelytyöpajaan ja sen purkuun osallistui koko henkilökunta ja siitä saatu materiaali muotoutui käänteisen kilpailutuksen aineistoksi.

Sisustussuunnittelussa on huomioitu vahvasti erilaiset työskentelyaktiviteetit, jotka vaihtelevat ohjatusta ja keskustelevasta työskentelystä itsenäiseen ja keskittymistä vaativaan työhön. Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen oppimistyylinsä ja kalusteilla mahdollistetaan kaikille turvallinen työskentely sekä autetaan positiivisen oppimiskokemuksen muodostamisessa.

Viihtyisä ympäristö tukee oppimisen prosesseja ja parantaa oppimistuloksia, edistää yksilön kokonaisvaltaista kehitystä sekä motivoi koko henkilökuntaa positiiviseen muutokseen. ”Yhteisöllisyys, niin aikuisten kuin lastenkin yhteistoiminta, on tärkeä osa koulumme toimintakulttuuria”, kertoo koulun rehtori Harri Korteniemi.

Martela's Pinta Triangle tables and Grip NxT chairs in Hiltulanlahti School
Hiltulanlahti School in Kuopio, Finland

Muuntojoustavat tilat kalusteilla

Kalusteratkaisut tukevat monipaikkaisuutta, ryhmätyöskentelyä ja virtuaalista oppimisympäristöä. Kalustus edesauttaa oppimista ja tarjoaa tarvittaessa myös keskittymisrauhaa. ”Kalustuksen tulee tukea toimintaa ja innostaa käyttäjiä kokeilemaan ja uudistamaan toimintaansa”, kuvailee Martelan sisustussuunnittelija Anne-Mari Juutilainen.

Tilojen kalustus on keskenään yhdisteltävissä ja muunneltavissa. Kestävä kehitys oli myös yksi suunnittelua ohjaavista teemoista – kalusteet ovat kestäviä, helposti huollettavia sekä säädettäviä eri kokoisille ja ikäisille käyttäjille.

”Koulun taholta käytettävyys, viihtyisyys ja värimaailma ovat olleet avainasemassa kalustesuunnittelussa. Kalusteiden värimaailma on rauhoittava ja miellyttävä, se auttaa keskittymään ja motivoi innostavaan oppimiseen. Henkilökunnan tila on aivan erityisen viihtyisä ja rauhoittava. Siellä on hyvä rentoutua työpäivän taukojen aikana, mutta tila sopii myös hyvin palaverien pitoon. Kaiken kaikkiaan koulutyö on lähtenyt hienosti käyntiin. Meillä on upea koulu”, summaa Korteniemi.