Digialla monipaikkainen, joustava työarki nostetaan seuraavalle tasolle

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Digialla on Suomessa kahdeksan toimistoa, minkä lisäksi Ruotsin toimisto Tukholmassa – henkilöstöä on yli 1 300.

Vahva yrityskulttuuri ja visio tulevaisuuden työstä ohjaavat kehittämistä

Digian yrityskulttuuria on kehitetty aktiivisesti ja yhdessä 2019 määritellyt kulttuuriperiaatteet kuvastavat persoonallisesti digialaisten arvoja. Esimerkkeinä ”Jokainen digialainen on Senior Trainee” ja ”Ei se polta pahasti” viestivät tekemisen meiningistä ja positiivisesta oppimisen ja kokeilemisen kulttuurista. Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä Future of Work -hankkeessa on lisäksi varustauduttu koronan jälkeiseen arkeen ja kehitetty Digian monipaikkaista, joustavaa työarkea seuraavalle tasolle.

Hankkeessa on neljä kulmakiveä: toimitilat, työvälineet, arjen käytännöt ja tehokas datan hyödyntäminen työn tukena. Hankkeesta vastaava Jussi Piispanen, Head of Next Level Office, kertoo: ”Yhtenä hankkeen tavoitteista on ollut, että Digia-kampus on toimistojen, kotitoimistojen ja muiden etäpisteiden verkosto, jossa on vapautta valita kuhunkin tilanteeseen ja työtehtävään sopiva työn tekemisen paikka. Työn sujuvuuden ja joustavuuden lisäksi uudenlaista työskentelyä punnitaan luonnollisesti myös asiakastarpeiden ja tiimityön tukemisen näkökulmasta.”

Laadukas kotitoimisto mahdollistaa joustavuuden

Osana kehitystä digialaisten parissa päätettiin tehdä kysely haluaisiko jatkossa ensisijaisesti työskennellä toimistolla vaiko etänä. Etätyöskentely on Digialla ollut jo ennen pandemiaa vakiintunut osa työn tekemistä ja kyselyyn vastanneista 67 % halusikin pääsääntöisesti tehdä töitä etänä, mikä tarkoittaa 3–5 päivää viikossa. Digialla päätettiin varmistaa kotitoimiston toimivuus ja henkilöstöllä oli mahdollisuus valita mieluisa työpöytä ja -tuoli Martelan valikoiduista tuotteista. Etätyöpisteen kriteereissä korostuivat käytännöllisyys, ergonomia ja estetiikka. Etätyöpisteet Digia hankki joustavalla Työympäristö palveluna -mallilla, jossa yritys maksaa kuukausittaista palvelumaksua sen sijaan, että ostaisi kalusteet itselleen. Kalusteiden määrää on helppo muuttaa ja tarpeettomaksi jääneet kiertää huollon kautta vastuullisesti seuraaville käyttäjille. Kotitoimistokalusteiden toimitukset alkoivat loppuvuodesta 2021 ja yli 500 sähkötyöpöytää on jo toimitettu koteihin.

Kotitoimistokalusteet kotiinsa tilannut Pasi Tontti, Senior Manager, kertoo: ”Martelan suoraan kotiini toimittamat sähköpöytä ja työtuoli ovat olleet käytössäni nyt muutaman kuukauden. Heti alkuun otin tavaksi nousta seisomaan Teams-palaverien ajaksi. Parin viikon käytön jälkeen havahduin, että selkä ei enää tunnu puutuneelta työpäivän jälkeen. Uusi ergonominen työtuoli tukee istuessa paljon paremmin kuin edellinen ja seisten työskentely tuo kaivattua vaihtelua työasentoon. Hieno juttu, että tällaiset hyvät kalusteet on hankittu koko henkilöstön käyttöön!”

Työntekijäkokemukseen panostaminen näkyy tuloksissa

Pandemian aikana Digialla on kotitoimistojen lisäksi panostettu henkilöstön hyvinvointiin laajasti – ja henkilöstön parissa teetettyjen kyselyjen perusteella suunta on ollut oikea. Työn merkityksellisyyttä ja työntekijäkokemusta mittaavan kyselyn perusteella vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta toteutuu hyvin, ja kyselyn tulokset ovat parantuneet viimeisen parin vuoden aikana. Kehitystyö jatkuu ja aktiivisen tulosten seurannan ja henkilöstön osallistamisen kautta tulevaisuuden työ kehittyy ketterästi.

Viimeisimmät referenssit