Sisustussuunnittelu Tiina Myller
Jyväskylä, 2023
Alva-yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimihenkilöt, yhteensä noin 150 työntekijää, muuttivat uuteen toimitilaan huhtikuussa 2020. Päätavoitteeksi asetetun joustavuuden merkitys nousi koronapandemian myötä aivan uudelle tasolle. Joustava Työympäristö palveluna -mallimme osoittikin heti hyötynsä, kun muutto uusiin tiloihin osui pandemian alkuun eikä uusia tiloja päästy koskaan täysipainoisesti käyttämään.
Tutustu Alvan aiempaan työympäristömuutokseen!

Joustava palvelumalli osoitti heti hyötynsä

Syksyllä 2022 Alva oli jo uuden muutoksen edessä: pandemian aikana ihmiset tottuivat etätöihin ja halusivat tehdä niitä jatkossakin osan aikaa viikosta. Työpisteiden määrä ja tilan tarve pieneni, joten työympäristöä optimoitiin ja Alva päätti luopua noin neljäsosasta (n. 400 m2) tilojaan.

“Viime syksyn muutos juontui lähityötilojen tarpeen pienenemisestä, joten näimme kestävänä ratkaisuna vuokrata osa tiloistamme ulkopuoliselle. Lähityön tekemisen ja henkilökohtaisten kohtaamisten edellytykset säilytettiin ennallaan, kuten myös tiimien viihtyisät ja tehokkaat työtilat. Saimme siis tilakustannuksia alennettua työnteon edellytyksiä heikentämättä”, kertoo Tuomo Kantola, Alva-yhtiöiden toimitusjohtaja.

Alvan toimitilat
Alva-yhtiöiden toimitusjohtaja

Työympäristön optimointi johtamisen välineenä

Työympäristön optimoinnin yhtenä tavoitteena oli saada houkuteltua työntekijät takaisin toimistolle ja lisättyä näin myös tilojen käyttöastetta. Painotus oli kohtaamistiloissa – kotona jokaisella on jo työpiste, joten toimiston valttikortti ja yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on tukea ja edistää kollegojen välisiä kohtaamisia ja tiimityötä yli rajojen.

Uudistuksen tavoitteena oli myös monikäyttöiset tilat, jotka muovautuvat erilaisiin tarpeisiin ja tukevat itsensä johtamista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä kannustavat yhteistyöhön ja innovointiin.

“Pandemian myötä siirryimme etätyömoodiin, jossa tiimit pitkälti päättävät itse, koska tapaavat kasvokkain toimitiloissamme. Hybridityön tueksi järjestimme esihenkilöillemme valmennuskoulutuksen varmistaaksemme, että tuntuma henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen säilyy. Tiimitapaamisten lisäksi jokainen esihenkilömme on myös velvoitettu tapaamaan one-to-one jokainen alaisensa vähintään kerran kuussa”, kertoo Kantola.

Nainen istuu rennosti sohvalla
Ad hoc -palaverinurkkaus

Työympäristö palveluna – joustavuutta vastuullisesti

Kynnys työympäristön uudistamiselle on matalampi – etenkin näin pian edellisen uudistuksen jälkeen – kun käytössä on jo palvelumalli. Työympäristö palveluna -malliin on niputettu yhden kuukausimaksun alle kaikki kalusteet ja niihin liittyvät kiertotalouspalvelut, jotka mahdollistavat joustavuuden ja vastuullisen toimintamallin. Näin ollen kalusteisiin ei tarvitse sitoutua vuosiksi eteenpäin, vaan työympäristön päivittäminen on mahdollista aina silloin, kun muutostarpeita ilmenee.

Työympäristö palveluna mahdollisti joustavasti käytännöllisten ja toimivien ratkaisujen luomisen tilatarpeiden muutoksessa. Uuden mitoituksen mukainen kalustaminen sujui vaivatta ja saimme optimoitua työympäristömme entistä toimivammaksi”, Kantola sanoo.

Top 3 hyödyt Alva-yhtiöille:
Työympäristö pysyy aina ajan tasalla ja optimaalisena
Tarpeettomaksi jääneiden kalusteiden kierrättäminen seuraaville käyttäjille
Kokonaistaloudellisuus – maksetaan vain tarpeesta €/kk
Waste Nothing – palvelumalli on vastalause kertakäyttökulttuurille.
Martela noudattaa kaikessa toiminnassaan Waste Nothing -kiertotalousperiaatetta ja pyrkii näin omalta osaltaan minimoimaan ympäristökuormitusta. Tarpeettomiksi jääneet hyväkuntoiset kalusteet myydään vastuullisesti Martela Outlet -myymälän tai verkkokaupan kautta ja osa kalusteista huolletaan ja/tai verhoillaan uudelleen ennen myyntiä. Tiensä päähän tulleet kalusteet hyödynnetään energiantuotannossa tai uusioraaka-aineena.

Viimeisimmät referenssit