Onko nykyinen oppimisympäristönne toimiva? Tukevatko tilat toimintakulttuuria ja käyttötarpeita, viihdytäänkö niissä ja ovatko tilat tehokkaassa käytössä? Palveleeko nykyinen oppimisympäristönne jatkuvasti uudistuvia opettamisen ja oppimisen tapoja?

Käyttäjälähtöinen oppimisympäristö uudistuu tarpeiden mukaan

Uudet käytännöt edellyttävät uudistumista.
Oppilaitosten toimintakulttuuri on murroksessa, ja opettamisen ja oppimisen tavat ovat yhä monimuotoisempia. Uudet käytännöt ja menetelmät edellyttävät myös oppimisympäristön uudistamista. Se kannattaa tehdä käyttäjälähtöisellä ja osallistavalla tavalla.

Koulut ja oppimisympäristöt on perinteisesti suunniteltu kestämään jopa kymmeniä vuosia. Nykyisen muutostahdin vuoksi on kuitenkin vaikea ennustaa, koska ja miten opettamisen ja oppimisen tavat muuttuvat ja mitä opetusympäristöltä sen vuoksi vaaditaan.

Martelan Oppimisympäristö palveluna -malli vastaa tähän haasteeseen. Sen avulla oppilaitoksiin pystytään luomaan helposti muokattavia, monimuotoisia oppimis- ja opetustiloja, käyttäjien yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Palveluun sisältyy oppimisympäristön jatkuva optimointi. Malli varmistaa, että oppimisympäristö on aina parhaimmillaan.

Kaksi poikaa lukemassa kirjoja
Luokkahuone Hiltulanlahden koulussa
  1. Tavoitteiden ja käyttäjien tarpeiden määrittely
  2. Käyttäjälähtöinen suunnittelu
  3. Muutoksen toteutus ja tuki
  4. Jatkuva tilojen toimivuuden seuranta ja optimointi tarvittaessa

Kokoa sopiva palvelupaketti

Koulut ja oppilaitokset ovat monitilaympäristöjä, joiden tulee palvella käyttäjiään joustavasti.
Martelan Oppimisympäristö palveluna -malli takaa oppimisympäristön, joka on aina parhaimmillaan. Palvelu toteutetaan aina organisaation ja käyttäjien tarpeisiin sovitettuna ratkaisuna. Pakettiin voi valita kehittämistavoitteiden ja -tarpeen määrittelyn, osallistavan suunnittelun ja oppimisympäristön toteutuksen.
 
Jatkuvaan optimointimalliin kuuluu tilojen käytön ja käyttökokemuksen mittaaminen ja analysointi, osallistava uudistamissuunnittelu, kalusteet palveluna, optimointi- ja kierrätyspalvelu ja toimintakulttuurin kehittämistyö. Hyödynnämme saatuja tietoja ja teemme suunnitelmat yhdessä käyttäjien kanssa. Tiimimme vastaa oppimisympäristön toteutuksesta ja sen jatkuvasta optimoinnista.

An illustration of a person
Oppimisympäristö palveluna -mallin hyödyt
  • Toiminta- ja oppimiskulttuuri uudistuvat
  • Oppimisympäristö skaalautuu ja mukautuu muutoksiin
  • Maksat vain tarpeen mukaisesta käytöstä kuukausimaksua
  • Helppo, vastuullinen ja joustava hankintatapa
Haluatko kuulla lisää?
Mallin pariin pääsee helposti. Oppimisympäristö palveluna -mallin ansiosta oppilaitos maksaa kuukausimaksua vain siitä mitä aidosti tarvitsee, jolloin kalusteiden omistamiseen liittyvät ongelmat myös poistuvat. Näin oppimisympäristö vastaa aina ajankohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Ota yhteyttä