Onko nykyinen oppimisympäristönne toimiva? Palveleeko se jatkuvasti uudistuvia opettamisen ja oppimisen tapoja? Tukevatko tilat toimintakulttuuria ja käyttötarpeita, viihdytäänkö niissä ja ovatko tilat tehokkaassa käytössä?

Uudet käytännöt edellyttävät uudistumista.
Oppimisympäristön tehtävä on tukea oppimista ja opettamista kuhunkin tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Opettamisen ja oppimisen tavat ovat murroksessa, ja pandemian myötä muutostahti on nopeutunut entisestään. Esimerkiksi etäkoulua on hyödynnetty viime aikoina Covid19-pandemiatilanteen muuttuessa.

Kukaan ei vielä tiedä, miten tulevaisuudessa toimitaan ja mitä taitoja jatkossa tarvitaan. Selvää on lähinnä se, että paljon muutoksia on edessä jatkossakin. Siksi myös oppimisympäristöt on järkevä suunnitella muokkautuviksi myös vielä tunnistamattomia tarpeita varten.

Martelan Oppimisympäristö palveluna -malli vastaa tähän haasteeseen. Sen avulla oppilaitoksiin pystytään luomaan helposti muokattavia, monimuotoisia oppimis- ja opetustiloja, käyttäjien yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Malli varmistaa, että koulu on aina parhaimmillaan.

An illustration of a person
Oppimisympäristö palveluna -mallin hyödyt
  • Toiminta- ja oppimiskulttuuri uudistuvat
  • Oppimisympäristö skaalautuu ja mukautuu muutoksiin
  • Maksat vain tarpeen mukaisesta käytöstä kuukausimaksua
  • Helppo, vastuullinen ja joustava hankintatapa

Mansikkalan koulukeskus toimii Suomen suurimmassa puukoulurakennuksessa Imatralla, ja sen oppilasmäärä on noin 1400. Tilojen suunnittelussa kiinnitettiin erityishuomiota opetustilojen muunneltavuuteen. Kalusteiden hankinnassa on hyödynnetty palvelumallia, joka mahdollistaa kalusteiden lisäämisen, poistamisen tai vaihtamisen tarpeen mukaan. ”Kukaan ei tiedä minkälaista opiskelu on kymmenen vuoden päästä, joten tämä on moderni ja kokonaistaloudellisesti edullisempi ratkaisu,” toteaa Sami Turunen, Imatran kaupungin tila- ja turvallisuuspäällikkö.

Mitä jos oppimisympäristö olisikin aina optimaalinen ja toimiva?

Käyttäjälähtöinen oppimisympäristö uudistuu tarpeiden mukaan.
Opettamisen ja oppimisen tavat ovat yhä monimuotoisempia. Uudet käytännöt ja menetelmät edellyttävät myös oppimisympäristön uudistamista. Se kannattaa tehdä käyttäjälähtöisellä ja osallistavalla tavalla.

Koulut ja oppimisympäristöt on perinteisesti suunniteltu kestämään jopa kymmeniä vuosia. On totuttu siihen, että kun rakennetaan uusi koulu tai saneerataan vanha, sinne ostetaan samalla uudet kalusteet. Tänä päivänä oppimisympäristö voidaan kuitenkin hankkia joustavalla palvelumallilla, jolloin kalusteet vuokrataan ja oppimisympäristöä voidaan tulevien vuosien aikana päivittää ketterästi tarpeiden muuttuessa. Jos esimerkiksi kolmen vuoden päästä huomataan, että toiminta tietyssä tilassa muuttuu, voidaan kalusteet palauttaa ja hankkia tilalle uudet, jotka tukevat uutta toimintamallia. Kuukausivuokra nousee tai laskee tehtyjen muutosten mukaan, ja oppimisympäristö säilyy aina optimaalisena. Palvelumalli sopii mainiosti myös väistötilojen kalustamiseen. Kun paluu vakituisiin tiloihin koittaa, osa tai kaikki kalusteet voidaan palauttaa.

Palvelumalliin sisältyvä jatkuva optimointi takaa sen, että oppimisympäristö pysyy aina viihtyisänä ja toimivana. Sovituin määräajoin tehtävä kartoitus varmistaa sen, että oppimisympäristö pysyy jatkuvasti ajan tasalla ja siellä on niin oppilaiden kuin opettajienkin mukava työskennellä.

Kaksi poikaa lukemassa kirjoja
Luokkahuone Hiltulanlahden koulussa
  1. Tavoitteiden ja käyttäjien tarpeiden määrittely
  2. Käyttäjälähtöinen suunnittelu
  3. Muutoksen toteutus ja tuki
  4. Jatkuva tilojen toimivuuden seuranta ja optimointi tarvittaessa

Kokoa sopiva palvelupaketti

Koulut ja oppilaitokset ovat monitilaympäristöjä, joiden tulee palvella käyttäjiään joustavasti.
Martelan Oppimisympäristö palveluna -malli takaa oppimisympäristön, joka on aina parhaimmillaan. Palvelu toteutetaan aina organisaation ja käyttäjien tarpeisiin sovitettuna ratkaisuna. Pakettiin voi valita kehittämistavoitteiden ja -tarpeen määrittelyn, osallistavan suunnittelun ja oppimisympäristön toteutuksen.
 
Jatkuvaan optimointimalliin kuuluu tilojen käytön ja käyttökokemuksen mittaaminen ja analysointi, osallistava uudistamissuunnittelu, kalusteet palveluna, optimointi- ja kierrätyspalvelu ja toimintakulttuurin kehittämistyö. Hyödynnämme saatuja tietoja ja teemme suunnitelmat yhdessä käyttäjien kanssa. Tiimimme vastaa oppimisympäristön toteutuksesta ja sen jatkuvasta optimoinnista.

Haluatko kuulla lisää?
Mallin pariin pääsee helposti. Oppimisympäristö palveluna -mallin ansiosta oppilaitos maksaa kuukausimaksua vain siitä mitä aidosti tarvitsee, jolloin kalusteiden omistamiseen liittyvät ongelmat myös poistuvat. Näin oppimisympäristö vastaa aina ajankohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Ota yhteyttä