Vastuullisuus

Vastuullisuus liiketoiminnan kehittämisen ytimessä

Vastuullisuus on osa kaikkea Martelan toimintaa. Toimitusjohtaja Ville Taipale, vastuullisuus- ja laatujohtaja Anne-Maria Peitsalo ja liiketoimintamuotoilujohtaja Eerikki Mikkola keskustelevat vastuullisuuden merkityksestä Martelalle ja sen asiakkaille.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato puhuttavat ja huolestuttavat. Ihmiset edellyttävät yrityksiltä vastuullisuutta ja arkeensa ratkaisuja, jotka sopivat heidän arvoihinsa. Miten Martela huomioi tämän toiminnassaan?

Ville: Ilmastonmuutoksen eteneminen vaikuttaa merkittävästi asiakkaisiimme. Heidän tietoisuutensa on kasvanut, ja meiltä odotetaan ratkaisuja yritysten omiin vastuullisuushaasteisiin. Martelan vahvuus on kyky tarjota ratkaisuja koko työympäristön osalta.

Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetyt ratkaisut, kuten Työympäristö palveluna -malli (WaaS), vahvistavat rooliamme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Voimakkaasti kasvavassa kiertotaloudessa Martela on ollut alan edelläkävijä jo pitkään. Martela Lifecycle® on kestävän kuluttamisen malli.

Eerikki: Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti, ja design-filosofiamme on mahdollistanut kiertotalousperiaatteen sisällyttämisen liiketoimintamme ytimeen ja asiakkaidemme työympäristöihin. Tuotteet suunnitellaan siten, että niiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja muotoilu aikaa kestävä. Tarpeettomiksi jääneet kalusteet voidaan myöhemmin huoltaa ja uudelleen verhoilla, jolloin ne jatkavat elinkaartaan seuraavalla asiakkaalla kierrätyskalusteena. Kiertotalous on kuitenkin enemmän kuin pelkkää kierrätystä. Omistajuuden merkitys vähenee ja yhä useammin siirrytään myös kiertotalouteen perustuvaan palvelumalliin, jossa koko työympäristö pysyy ajan tasalla ja optimoituna.

Anne-Maria: Tarjoamme asiakkaillemme työympäristöpalveluita ja tuotteita huolehtimalla samalla kiertotalouden toteutumisesta työympäristössä. Olemme mukana VTT:n, LUT-yliopiston ja Business Finlandin tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kansainvälisen tason tapa osoittaa luotettavasti ja vertailukelpoisesti kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset eli hiilikädenjäljen. Kun asiakkaalla on käytettävissään vertailukelpoista tietoa, hänen on helpompi tehdä vastuullisia päätöksiä.

Ville: Palvelumallia ja kiertotalousmahdollisuuksia hyödyntämällä asiakas pystyy pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Osa sitä on toimitilojen käyttöasteen optimointi ja tilojen suunnittelu todellisten tarpeiden perusteella. Näin voidaan vaikuttaa energiankulutukseen ja kiinteistön kuluihin. Työympäristön viihtyvyys ja toimivuus puolestaan vaikuttavat työhyvinvointiin ja työn tuloksiin.

Työympäristö

Koronaviruspandemia on mullistanut työelämän käytäntöjä ja työympäristöjä. Terveysturvallisuus on otettava huomioon, ja etätyö on tullut lähityön rinnalle. Millainen on tulevaisuuden työympäristö ja miten se eroaa nykyisistä?

Anne-Maria: Työympäristön on pystyttävä mukautumaan tilanteiden ja työn tekemisen kiihtyviin muutoksiin. Palvelumallin käyttö mahdollistaa työympäristön nopeamman mukauttamisen muuttuviin tarpeisiin. Palvelumallin avulla on kalustehankintoihin verrattuna helpompi varmistaa, että työympäristön tekninen laatu on aina kunnossa ja tarpeenmukainen samalla kun yksittäisillä tuotteilla on mahdollisimman pitkä elinkaari.

Eerikki: Laadun merkitys nousee vahvaksi, ja joustavuuden tarve kasvaa. Isot muutosprojektit vaihtuvat pienempiin, entistä reaaliaikaisempiin päivityksiin. Työympäristö elää ihmisten ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Ville: Työviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin merkitys on yhä tärkeämpi fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpidossa. Ergonomiasta huolehtiminen on yksi keino vähentää sairauspoissaoloja.

Miten Martela voi auttaa yrityksiä ja organisaatioita muutoksiin sopeutumisessa nyt ja tulevaisuudessa?

Anne-Maria: Tehtävämme on luoda ympäristöjä, joihin työntekijät haluavat palata. Toimiva tila on houkutteleva ja ergonominen, se kutsuu läsnäoloon ja mahdollistaa erilaiset yhteistyön muodot.

Eerikki: Ihmisten tarpeet ymmärtämällä voimme tarjota laadultaan ja mitoitukseltaan oikeat ratkaisut. Otamme vastuullisuusnäkökulman huomioon koko toimintaketjussa.

Ville: Martela pystyy toteuttamaan koko työympäristöpalvelun alusta loppuun tuotekehityksestä ja tilasuunnittelusta alkaen asennuksiin, ylläpitoon ja tuotekierrätykseen saakka vastuullisesti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Mitkä olivat vuoden 2021 tärkeimmät onnistumiset vastuullisuudessa?

Ville: Martela on jo vuodesta 2011 sitoutunut YK:n Global Compact tavoitteisiin. Sitoutumisemme näkyy konkreettisena työnä toimitusketjun vastuullisuuden varmentamiseksi.

Anne-Maria: Osa asiakkaistamme on panostanut hankintojensa vastuullisuuden varmistamiseen teettämällä sille ulkopuolisen auditoinnin. Auditoinnissa olemme pystyneet osoittamaan toimitusketjumme sosiaalisen vastuun hallintaprosessiemme toimivuuden myös käytännössä. Olemme myös ylpeitä mahdollisuudesta osallistua Hiilikädenjälki-hankkeeseen, jonka avulla voimme osoittaa, miten kiertotalousmallimme tuottaa asiakkaillemme ja ympäristölle todellista arvoa.

Eerikki: Vastuullisuus on liiketoimintamme kehittämisen ydintä. Palvelumallimme ja kierrätettyjen kalusteiden kysyntä ja käyttö ovat selvästi kasvussa.

Martela on onnistunut uusiutumaan ajan myötä vastaamalla työelämän kulloistenkin muutosten tarpeisiin, jopa ennakoimalla niitä. Miten uusiutuminen ja ajanmukaisuus varmistetaan tämän hetken toiminnassa?

Ville: Kyky uusiutua kumpuaa Martelan historiasta: olemme aina olleet suunnannäyttäjiä työympäristöön liittyvissä teknologioissa, palveluissa ja tuotteissa haastamalla itseämme. Seuraamme markkinoita ja megatrendejä, panostamme tuotekehitykseen, ja meillä on toimialan parhaat asiantuntijat. Asiakaskuntamme edustaa toimialojensa terävintä kärkeä globaalisti, ja kumppaniverkostomme on vahva. Uskomme siihen, että kehittäminen tekee meistä kilpailukykyisiä ja tuo kasvun mahdollisuuksia.

Eerikki: Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa pystymme ennakoimaan tarpeita kehitystyön pohjaksi. Meidän on oltava ketterästi mukautuvia ja huomioitava palvelumuotoilussa nopeasti muuttuvat tilanteet.

Ville, Anne-Maria & Eerikki
Haluatko tietää enemmän vastuullisuudesta työympäristökehittämisessä? Haluatko tietää lisää Työympäristö palveluna -mallista?
Anne-Maria Peitsalo
Director, Sustainability & Quality
anne-maria.peitsalo@martela.com
+358 10 345 5205
Eerikki Mikkola
Head of Business Design and Development
eerikki.mikkola@martela.com
+358 10 345 5128