3.2.2021
Yritysuutiset

Martelan työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on sertifioitu

Martelassa vastuullisuus ja laadukkaat prosessit ovat kriittisen tärkeitä hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi. Jatkuvan kehittymisen ja uskottavuuden varmistamiseksi toimintojen kolmannen osapuolen arviointi on erittäin tärkeää. Olemme hyödyntäneet kansainvälisiä laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardeja jo 1990-luvulta saakka saavuttamalla ensin yksikkökohtaiset sertifikaatit ja vuodesta 2015 alkaen koko konsernin toiminnan kattavan sertifikaatin. Näiden lisäksi saavutimme vuoden 2020 lopulla tapahtuneen uudelleensertifioinnin yhteydessä uuden ISO 45001 -sertifikaatin myös työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle. Työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus ovat aina olleet tärkeässä roolissa Martelassa – ja pandemian myötä niihin on kiinnitetty korostetusti huomiota.

Työterveys ja -turvallisuus eivät kehity itsekseen, vaan vaativat koko organisaatiolta jatkuvaa panostusta. Martela-konsernissa suurimmat työturvallisuusriskit kohdistuvat muuttopalvelun henkilöstöön. He liikkuvat vaihtuvissa asiakaskohteissa ja muuttuvissa tilanteissa. Kalusteiden asentaminen ja siirtely on raskasta, fyysistä työtä, joka sisältää myös paljon toistorasitusta. Työtä tehdään niin kesähelteellä kuin talven liukkaillakin. Joskus asiakaskohde on rakennustyömaalla ja joskus hissittömässä arvokiinteistössä. 2018 käyttöönotetulla työturvallisuushavaintojen verkkopohjaisella kirjaamisjärjestelmällä turvallisuusriskipaikat on helppo kenen tahansa kuvata ja lähettää vastuuhenkilöiden käsiteltäväksi.

Kolme miestä seisoo ja tutkailee papereita

Turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus

Keväällä 2019 Martela hyväksyttiin Traficomin koulutuskeskukseksi. Yrityksen sisällä toimiva oma kouluttaja mahdollistaa työturvallisuuskorttikoulutuksen muokkaamisen työntekijöiden tarpeiden mukaan. Koulutuksessa voidaan keskittyä yleisten turvallisuusperiaatteiden lisäksi myös omaan työhön olennaisesti kuuluviin turvallisuusnäkökohtiin sekä miten turvallisuusasioita oman yrityksen sisällä käsitellään ja minkälaisilla prosesseilla työturvallisuutta yrityksessä kehitetään. Vuoden 2020 aikana työturvallisuuskorttikoulutus laajennettiin muuttopalvelun lisäksi koskemaan myös Nummelan tehdasta – sekä myöhemmin Kiteen tehdasta.

Muuttopalvelun Patrik Berg, Removals Supervisor, kertoo: ”Talon sisällä oleva ja työntekijöille tuttu kouluttaja on työturvallisuuden kehittämistyössä korvaamaton apu. Kaikki uudet työntekijät käyvät turvallisuuskoulutuksessa jo ennen ensimmäiseen työkohteeseen lähtemistä. Työturvallisuuskoulutukset ovat meille olennainen osa arkea ja muiden koulutusten ja työhön perehdytyksen selkäranka. Niiden ympärille rakennamme myös tulevat koulutukseen ja prosessien kehitykseen liittyvät hankkeemme.”