Yritysuutiset

Martela terävöittää strategiaansa

Pandemia nopeutti työkulttuurin ja -tapojen muutosta ja siirtymistä monipaikkaiseen työhön. Pandemian rauhoituttua organisaatioissa on herännyt huoli henkilöstön sitouttamiseen ja työn tuottavuuteen liittyen. Martelassa uskomme työympäristöjen kasvavaan merkitykseen strategisena johtamisen työkaluna. Vastaamme toimintaympäristössä tapahtuneeseen muutokseen ja olemme terävöittäneet Lifecycle-strategiaamme ja sitä ohjaavaa visiota.

Strategiamme pohjautuu edelleen asiantuntijuuteen työympäristöjen kehittämisessä ja tähtää paremman työkulttuurin luomiseen. Vahva ymmärrys organisaatioiden ja käyttäjien tarpeista ohjaa hybridityön tukemista erilaisissa työntekemisen paikoissa. Päivitetty visiomme ”Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle” korostaa jatkuvasti uudistuvia työn tekemisen tapoja ja työympäristöjen moninaisuutta toimistoista kotitoimistoihin ja muihin työn tekemisen paikkoihin.

Strategiamme ”Tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla” yhdistää kaupalliseen käyttöön tarkoitetut kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi. Martelan laadukas ja ajattomasti muotoiltu mallisto mahdollistaa tuotteiden pitkän elinkaaren. Kalustevalikoimaa optimoidaan jatkuvasti vastaamaan monipaikkaisen työn tukemista.

Martelan strategia ja visio

Kalustamiseen ja toimitilamuutoksiin liittyvä palvelumallimme vastaa jatkuvasti kasvavaan joustavuuden tarpeeseen. Tilamuutokset ovat yhä useammin suurien kertainvestointien sijaan prosessinomaisesti kehittyviä kokonaisuuksia. Olemme nostaneet tässä muutoksessa strategisiksi fokusalueiksi kiertotalousmallin, joustavan kalustevuokrapalvelun sekä digitaalisten myyntikanavien kehittämisen. Keskittymällä strategian määrittelemiin fokusalueisiin tulemme keskipitkällä aikavälillä edelleen parantamaan tuloksentekokykyämme.

Visiomme ”Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle” määrittelee strategisen suuntamme. Luomme moderneja työympäristöjä, joiden keskiössä on henkilöstön hyvinvointi. Keskitymme Pohjoismaihin, jotka ovat avoimen työkulttuuritaustansa ansiosta hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.